https://www.vceliobchod.cz/images/1/srsen-asijska-clanek-cerven-24-01.jpg

Vespa velutina nigrithorax - sršeň asijská: Invazní hrozba pro včelařství Evropy

Vespa velutina nigrithorax, také známá jako sršeň asijská, je invazní druh pocházející z Číny. Tento nebezpečný predátor středního a velkého hmyzu, který se živí také zdechlinami obratlovců, byl náhodně zavlečen do Evropy v roce 2004 s čínskou keramikou. Jeho přítomnost má devastující vliv na populaci dvoukřídlých a sociálních blanokřídlých druhů, především včely medonosné, a představuje vážnou hrozbu pro evropské včelařství.

Sršeň asijská se úspěšně adaptovala jak v jižní, tak v severní Evropě a dále se šíří i na ne-původní území, jako jsou Japonsko a Jižní Korea. Je velmi pravděpodobné, že během několika let najde vhodné podmínky i ve střední a východní Evropě.

Rychlé šíření a dopady

Intenzivní přeprava zboží a osob umožňuje těmto sršním kolonizovat nové teritoria. Dosud osídlili mnohé části Španělska, Portugalska, Itálie, Belgie, Velké Británie, Nizozemska, Německa a několik ostrovů, včetně Normanských a Baleárských.

Jejich šíření ohrožuje produkci medu i původní opylovače. Útočí ve skupinách a jedno sršní hnízdo může za sezónu zkonzumovat až milion jedinců hmyzu. Sršeň asijská může být náhodně přepravena spolu s půdou, rostlinami, zahradním nábytkem, dřevem, zeleninou a kempingovým vybavením, což jí umožňuje objevit se prakticky kdekoli.

Adaptační a reprodukční schopnosti

Tento druh má výborné adaptační a reprodukční schopnosti. V Evropě, s výjimkou člověka, nemá žádného významného predátora. V Číně, Japonsku a Jižní Koreji je její populace částečně kontrolována sršní mandarínskou (Vespa mandarinia).

Ohrožení biodiverzity a ekonomické škody

Sršeň asijská představuje značné riziko pro evropskou biodiverzitu, způsobuje ekonomické škody a ohrožuje zdraví obyvatel. Jako oportunistický predátor se zaměřuje hlavně na lokálně početnou kořist, především včely medonosné, ale loví i mouchy, sociální vosy a další živočišné druhy.

Sršeň si vyvinula vynikající organizační strukturu a komunikaci uvnitř kolonie. Abychom efektivně bojovali proti jejímu šíření, musíme do hloubky porozumět jejímu biologickému cyklu, způsobu života a lovu kořisti.

Potřeba osvěty a včasné intervence

Přestože úplné vytlačení Vespa velutina z Evropy už není možné, je zásadní, aby zástupci samospráv, farmáři, včelaři, vědci a hasiči byli dobře informováni o biologii sršně asijské a měli potřebné dovednosti a vybavení pro likvidaci jejich hnízd. Vzdělávání je klíčem ke snížení negativního vlivu sršní na biodiverzitu a lidské aktivity. Kromě toho je důležitým opatřením včasná intervence ke snížení ekonomických a ekologických škod.

Závěr

Tato kapitola má za cíl zpopularizovat existující poznatky o životě tohoto málo prozkoumaného, ale velmi obávaného predátora, jakým Vespa velutina nigrithorax bez pochyby je. Informovanost a intervence jsou klíčem k tomu, jak tuto hrozbu kontrolovat a minimalizovat její dopady.

Helena Proková a Richard Šníder