Prosinec - včelař bilancuje, včelstva překonávají dočasné nepříznivé podmínky v zimním chomáči

Mnozí včelaři si vyhodnocují uplynulou sezónu dříve než v prosinci. Ale většině profesionálních včelařů se včelařská sezóna plynule přelévá do sezóny prodejní. Naši stálí zákazníci vědí, že letošní med budeme dodávat nejdříve v listopadu a že všechny medové objednávky vykryjeme do Vánoc. Teprve v týdnu mezi svátky je ten správný čas, kdy si můžeme vyhodnotit naše záznamy, porovnat je s loňskými plány a zase o něco zkušenější plánovat novou včelařskou sezónu.

Pokud budeme hodnotit letošní mednou produkci, nebude to tak radostné jako vloni. Po všeobecně pěkném jaru, kdy vyšla snůška z řepky i javorů, se na většině území republiky již žádná výrazná snůška nekonala. Výjimku potvrdili včelaři ze Šumavy, kteří si užili bohatou medovicovou snůšku.

Z hlediska podmínek pro odchov matek můžeme sezónu hodnotit lehce nadprůměrně. Jaro nepřišlo nečekaně brzy, ale když přišlo, byl jeho průběh kolísavý, což přeje chovu matek. Bylo důležité, že se neopakovalo jaro roku 2015. Tehdy chovatele matek jarní počasí hodně potrápilo. Na konci května i června přišla studená dekáda a trubci zůstali v úlech. V tu dobu se neoplodnila jediná matka. Na náhlou snůškovou přestávku zareagovala i včelstva. Létavky znemožnily zralým trubcům přístup k zásobám a následně je zesláblé vyhodily před česno tak, jak to včelstva dělají v podletí. Spořivá kraňka toto opravdu dělá a první defenestrace trubců se vloni udála už na konci května. Mladé trubce přitom létavky dál ve včelstvu trpěly, dál krmily trubčí plod, ale zralí trubci byli vyhozeni před česna, kde vytvořili páchnoucí vrstvu mrtvolek. Letos se ale naštěstí předčasná likvidace trubců nekonala.

Pro včelaře, kteří si vedou o svých včel-stvech záznamy, nastává radostné období. Pro nás, chovatele matek, je napínavé porovnávat včelstva s matkami, u nichž známe jejich původ a pídit se po nejlepší plemenné matce. Každý rok je jiný a dává možnost projevit se různým vlastnostem včelstva, které jsou ukryty v genové výbavě jednotlivých skupin polosester ve včel-stvech. To ale nejde bez očíslovaných úlů a bez celoročních záznamů o výkonech a chování včelstev. Záznam o původu matky nám pak ukáže, jakjsme měli v minulých letech šťastnou ruku při hledání nejlepší plemenné matky.

Na uplynulou sezónu můžeme nahlížet i z hlediska soužití našich včelstev s nejbližšími sousedy. Letos přibylo zvěstí o agresivních včelstvech, která napadají zvířata i lidi. Pravděpodobně začínáme sklízet plody rozchovu jiných plemen včely medonosné na našem území. Bastardi, vznikající nekontrolovaným křížením, se mohou v mnohých vlastnostech projevovat v krajních mezích a bohužel agresivita včel je jedním z prvních znaků meziplemenné-ho křížení. Včelaři, kteří se touží zviditelnit rozchovem „něčeho jiného“, začínají sklízet to, co „zaseli“. Jejich sousedé jim zřejmě včelaření na zahradě za plotem dlouho tolerovat nebudou.

Pokud nahlédneme na včelařskou sezónu ze zdravotního hlediska, můžeme konstatovat, že napadení včelstev roztoči Varroa destructor je letos relativně malé a dá se zvládat dostupnými léčivy. Poděkovat za to můžeme pozdnějšímu jarnímu rozvoji včelstev a taky důslednému léčení včelstev v předcházejícím roce.

Zimující včelstva

Včelstva v prosinci přečkávají nepříznivé období stažené do zimního chomáče. Schopnost hibernace získala včela medonosná pravděpodobně během poslední doby ledové a díky tomu se naučila překlenout několikaměsíční období chladu. Během tohoto období musí mít včelstvo zajištěno dostatek glycidových zásob, vzduchu a být co nejméně rušeno. Česno by mělo být maximálně rozevřené, aby neomezovalo přístup vzduchu do úlu. Ideální pro zimování je studená stavba. Vzduch z česna může pronikat přímo do uliček mezi plásty a včely si jen regulují přísun vzduchu intenzitou stažení chumáče. Včely sedí u česna - zdroje vzduchu. Při aktuální teplotě 8° C je včelstvo ještě málo stažené. Během září si včelstva vytvořila tzv. zimní sezení. Znamená to, že včelstvo nechá na tomto místě prostor na 4-7 plástech s volnými buňkami díla. Na okraj zimního sezení si přenese co nejvíc zásob, aby je mělo v zimě co nejblíže. Volné buňky v zimním sezení slouží k tomu, ab yje včelstvo mohlo vyplnit těly jednotlivých včel a tento prostor tak tepelně zcela ovládlo. A to nejen v uličkách, ale i v prázdných buňkách voskového díla. Velikost tohoto prostoru je dána silou včelstva. Zimní sezení je připraveno na straně u česna. Během zimy se včelstvo bude pohybovat po plástech směrem od česna za zásobami. Právě studená stavba toto včelstvu ideálně umožňuje. Pokud použijeme úly s teplou stavbou, pohyb včelstva za zásobami je ztížený. Je spojen s přecházením zimujícího včelstva z plástu na plást. Při velkých mrazech, kdy je chomáč velmi stažen, to je pro včelstvo problematické. Proto je dobré při volbě typu úlu neslevovat ze zásad studené stavby a širokého česna. Během zimování zajistíme včelstvům co nejvíce klidu, aby se zbytečně nerozrušovala.

Z časopisu včelařství
Ing. Pavel Cimala, chovatel matek Carnica Cimala