Včelařovy zkušenosti

https://www.vceliobchod.cz/images/1/rojeni-clanek-kveten-24-01.jpg

Včelaření bez rojení

Moje včelařská cesta začala v roce 1966, když jsem jako student v Brně chytil roj na tramvajové zastávce. Roj jsem umístil do úlku na oddělky o velikosti 37×30 cm. Později jsem přikoupil dva Čechoslováky stejné míry a ponořil se do hledání jakýchkoliv informací o včelaření. Kniha Otakara Brennera "Nástavkový úl z hlediska života včelstva a jeho zákonitostí", vydaná v roce 1968, mě zaujala a hned jsem si ji opatřil, stejně jako jeho pozdější, obsáhlejší dílo "Zákonitosti života včelstva" z roku následujícího. Tyto práce mi poskytly cenný základ pro můj další včelařský růst. Reedici této včelařské učebnice, která vyšla po více než padesáti letech díky Evě Pecháčkové, praneteři Otakara Brennera, si včelaři velmi cení.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/pastovany-med-clanek-pastovani-medu-24.jpg

Jak na pastování medu?

Produkce medu, podobně jako jiná odvětví zemědělské výroby, zažívají kolísání produktivity během různých ročních období. Období hojnosti se střídají s méně plodnými časy. Po slabších sezónách bývá med snazší prodat, neboť je mnohem méně dostupný.

V období medobraní je na trh uvedeno velké množství medu, což zvyšuje cenovou konkurenci. V těchto situacích se nabízí možnost rozšíření sortimentu, což může přitáhnout nové zákazníky a podnítit stávající zákazníky, aby u nás nakupovali více.

Jedním z jednoduchých způsobů, jak tyto cíle dosáhnout, je pastování medu. Dále lze med obohatit o různé přísady, jako je lyofilizované ovoce, což zvyšuje jeho tržní atraktivitu.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Kdy začínat s podněcováním a jaké to má výhody?

Nejprve k pojmům: Pojem podněcování na jaře není zcela přesný. Nejde o to, že bychom včely sami iniciovali k aktivitě, to zařídí spíše slunce, teploty a pyl. Naše role v podněcování spíše spočívá v podpoře aktivit, které včely začínají z jiných důvodů. Můžeme je motivovat k intenzivnějšímu plodování, ale hlavně jim pomáháme udržet již započatou činnost.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/historie-medometu-24-06.png

Historie vynálezu medometu

Medomet vynalezl František Hruška, známý také jako Franz von Hruschka, byl to příslušník armády, námořník, včelař a hoteliér. Vynalezení medometu výrazně ovlivnil živočišnou výrobu v oblasti včelařství.

S konceptem medometu přišel Hruška v druhé polovině své vojenské kariéry Jako důstojník námořnictva neměl příliš možností věnovat se včelařství, a navíc Benátky nebyly vhodným místem pro tuto činnost, až později v sedmdesátých letech však i tam choval několik včelstev.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-duben-2024.jpg

Včelařské kalendárium - duben 24

A) Co je nutné udělat v dubnu z legislativního hlediska?

Prodejci matek a oddělků musí zajistit vyšetření na mor včelího plodu.

B) Co by bylo vhodné udělat?

Nepřipustit situaci, kdy včely visí v podmetu.
Uvědomit si, kdy a kam přidáváme mezistěny.
Zvýšit prostor včelám podle jejich potřeb a přidat další nástavky.
Připravit a začít používat sluneční tavidla.
Začít s chovem matek.
Provést ošetření včelstev proti varroáze během dubna.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Od příčin problémů v přírodě až k důsledkům pro vaše včelaření.

Žijeme v oblasti, kde dochází ke střídání čtyř ročních období v závislosti na teplotních podmínkách způsobených postavením naší planety vůči Slunci. Když se dny zkracují a noci prodlužují, nastává pro stromy a vytrvalé rostliny nepříznivé období. Postupem času tyto rostliny ztrácejí listy, které až do posledního okamžiku před opadáním poskytují živiny větvím, kmene a poté i kořenům, abychom zajišťovaly přežití do dalšího období.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Kalendárium – březen

Co by bylo vhodné udělat?
1. Provádět jarní prohlídky s důrazem na kontrolu zásob, plodování včelstev a odstranění špatných plástů.
2. Podporovat chov trubců u silných včelstev s dobrými genetickými vlastnostmi.
3. Zajistit odpovídající podněcování včelstev dodáváním pylu a vody.
4. Provést parafinování nástavků a vyvařování souší.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/refraktometry-clanek-1.jpg

Co je to refraktometr?

Refraktometr slouží k měření vlastností kapaliny prostřednictvím lomu světla. I když se optické refraktometry na první pohled zdají být stejné, liší se materiály použité při jejich výrobě (mosaz, hliník nebo plast), stejně jako v optické části. Každý typ refraktometru má vlastní speciální stupnici, na které je měřená veličina buď přímo odečtena, nebo je získána převodem hodnoty ze stupnice s univerzálními jednotkami (refrakční index RI a stupnice Brix).

https://www.vceliobchod.cz/images/1/vcelin-uvodni-02.jpg

Včelín

Včelín představuje robustní dřevěnou nebo zděnou konstrukci s úly, které jsou různě uspořádány podle vašich potřeb. Tato stavba má primárně na starosti ochranu včelstev a včelaře před negativními vlivy počasí. Stinnými stránkami včelína pak může být koncentrace včel uvnitř a kouř z dýmáku.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kvetouci-louka-2402.jpg

Medonosné rostliny

Medonosné rostliny představují klíčový zdroj včelí potravy. Dnes bohužel čelíme postupnému snižování biodiverzity a ohrožení včel pesticidy, a to vede k poklesu produkce medu a úhynům včelstev. Napadlo vás, že si můžete snadno vypěstovat vlastní medonosné rostliny a tím rozšířit nabídku vašeho medu? Nabízíme osiva medonosných rostlin různých druhů. V naší nabídce najdete i nektarodárné směsi. Výsadbou zajistíte včelám lepší přístup ke květům. To zvyšuje dostupnost a diverzitu jejich potravy a vede k bohatší sklizni medu.

Strana 1 z 7