František Adamec

František Adamec

Autor u nás nejpoužívanějšího úlu Msgre. František Adamec byl kněz, který zasvětil velkou část svého života včelařskému řemeslu. Tento uznávaný včelař, narozen 12. Listopadu 1866 v Nemojanech u Vyškova, za svého mládí pobýval po čtyři roky v léčebních lázních v Glei-chenberku ve Štýrsku a v Meranu v tehdejším Tyrolsku. Právě zde se stal kaplanem u knížecí rodiny Eduarda Auersperga ve Weit-worthu u Solnohradu, a zde také získal největší včelařské zkušenosti, ze kterých pak vycházel po zbytek svého života. Naučil se zde s různými úlovými soustavami, rozměry a postupy, včetně rozvíjející se otázky ošetřování včelstev.

Tyto pokrokové názory si s sebou přinesli zpět na území Čech. Po návratu do Čech v roce 1897 se stal kaplanem v Dalešicích u Hrotovic a založil včelařský spolek v Hrotovicích. Než mohl začít pracovat, byl přeložen do německých Havraník (Kaid-ling) u Znojma. Zde publikoval několik spisů, přispíval do včelařských časopisů „Včela“ a „Český včelař“ i německého „lllustrierte Mo-natsblatter fůr Bienenzucht“ (ilustrovaný měsíčník pro včelařství, který začalwydávat r. 1900 Theodor Weippl). Na jubilejním sjezdu včelařů v roce 1904 referoval o nízkoširoké rámkové míře a představil zde svůj rámek 39x24.

Jeho nový, vrchem přístupná úl – „Adamcův úl přechodný“, který se inspiroval i v zámoří u úlu typu Langstroth. Jak již název napovídá, podle představ mělo jít pouze o přechodný úl, který měl být dále rozvíjen, avšak dostalo se mu takové obliby, že k jeho výraznějším změnám již nedošlo a v českých zemích je používán dodnes. Dodejme ještě, že Msgre. František Adamec se včelařské práci věnoval po celý svůj život, tedy více než padesát let. Zemřel 5. srpna 1946 v Brně-Bystrci, stal se však nezapomenutelnou postavou českých i světových včelařských dějin.