https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Kdy začínat s podněcováním a jaké to má výhody?

Nejprve k pojmům: Pojem podněcování na jaře není zcela přesný. Nejde o to, že bychom včely sami iniciovali k aktivitě, to zařídí spíše slunce, teploty a pyl. Naše role v podněcování spíše spočívá v podpoře aktivit, které včely začínají z jiných důvodů. Můžeme je motivovat k intenzivnějšímu plodování, ale hlavně jim pomáháme udržet již započatou činnost.

Kdy tedy začít s podněcováním?

Způsob podněcování závisí na typu krmiva. Pokud je nutné, aby včely intenzivně štěpily sacharózu, s podněcováním začněte až s výrazným příchodem pylu z jív. První pyl nechte včelám, další plodu a až přebytečný pyl v plástech umožňuje začít s podněcováním. Začněte, až když se včelstva sama rozjedou a otevřou se z klubka, což obvykle nastává, když teploty přes den stabilně přesahují +5 °C a v noci mrzne jen lehce. Vhodné období začíná většinou mezi 1. a 10. březnem, ale to závisí na konkrétním roce a nadmořské výšce, musí se přizpůsobit příchodu jara.
Ideálně po odkvětu jívy, olše či lísky, tedy po pylové snůšce.

Má podněcování přínos a smysl?

Názory se liší. Někteří včelaři mají z podněcování dobré výsledky, jiným se tolik nedaří. Důležité je pochopit, že podněcování samo o sobě ze slabého včelstva silné neudělá, ba dokonce může slabším včelstvům škodit. Slabším včelstvům nejvíce prospěje zateplení a ochrana před proměnlivým počasím.

Metody podněcování:

Použití vidličky
Nasazování podmetových krmítek
Dodávka vody včelám
Podávání medocukrového těsta
Podávání invertovaného krmného těsta
Kvasnicové těsto
Umístění rámků se zásobami do podmetu
Distribuce zbytků medu nebo těsta miskách v podmetu
Podávání slabých cukerných roztoků ve stropních krmítkách a externích napáječkách
Prohození nástavků se zásobami pod plodové hnízdo


Výběr konkrétní metody záleží na vás, na vašich možnostech a na charakteristikách vašeho úlu. Můžeme potvrdit, že jarní podněcování je efektivní, přispívá k rychlejšímu jarnímu rozvoji, zvýšení množství jarního plodu a obvykle i zvýšení množství medu až o desítky procent . Důležitým aspektem podněcování je také intenzivní zateplení, které může zajistit nejen zateplený úl, ale i interní opatření, jako jsou komorovací přepážky nebo odrazové fólie. Pro slabší včelstva podněcování není přínosné a může jim spíše škodit.

Použití vidličky: Jedná se o techniku, kdy jsou plásty s zavíčkovanými zásobami poškrábané nebo odvíčkované a umístěné vedle plodu v nástavcích. Tento způsob stimuluje včely k opravám plástů, což je motivuje ke zvýšené snůšce. Včely jsou syté a v úlu je tím pádem tepleji, což vede ke zvýšené kladení vajíček matkou.

Podmetová krmítka: Využijte podmetových krmítek s cukerným roztokem, nezapomeňte, že cukerný roztok bude ve spodní části úlu studený a že by měl být dostatečně sladký. Silná včelstva ale nemají takový problém a roztok či zvlhčený cukr přijímají starší včely, zatímco matka nahoře klade. Je důležité, aby bylo podmetové krmítko vybaveno plovákem ze dřeva nebo jiného materiálu, aby se zabránilo utopení včel. Použití krmítka bez těchto bezpečnostních prvků se nedoporučuje.

Dodávání vody: Ideálně by voda měla být osolená, ale maximálně půlprocentním roztokem jedlé soli, což odpovídá 0,005 %. Větší koncentrace může být pro včely toxická. Doporučujeme cca jednu až dvě polévkové lžíce soli do 25 litrů vody. Tuto solnou vodu je možné podávat jak v externích, tak v úlových (většinou stropních) krmítkách, která by měla být řádně zateplena.

Medocukrové těsto: Výroba medocukrového těsta je populární, a na internetu lze nalézt mnoho receptů. Také můžete použít komerčně vyráběná a vakuově balená  těsta, což je ekonomičtější při větším počtu včelstev. Při krmení těsty je důležité mít na stanovišti snadný přístup k vodě, zvláště během suchého a větrného jara, aby nezahynulo více včel, než kolik přinese užitku podněcení těstem. Ideální je dostatečné zásobování vodou přímo ve včelíně nebo přechodném vozidle, aby se minimalizovalo riziko úhynu včel při jejím transportu.

Krmné invertové těsto je ideální pro:
Doplnění zimních zásob, pokud nemáte k dispozici plásty a včely jsou ohroženy hladem.
Doplňování zásob oddělkům před zimním krmením v období června a července, než oddělky zesílí.
Krmení oplodňáčků, což je obzvláště efektivní, neboť včely snadno získávají vodu a v květnu a létě je obvykle dostatek pylu.
Zimní krmení, kdy někteří včelaři používají 15 kg těsta umístěného na igelit v prázdném horním nástavku, které včelstva zkonzumují během měsíce.

Méně vhodné je těsto pro klícky pro matky, kde je vhodné jej obohatit o vlastní med a moučkový cukr.

Při používání těst v předjaří je zásadní zajištění dostatečného přísunu vody na stanovišti, zvláště během suchého, větrného počasí. Nedostatek vody by mohl vést k většímu úhynu včel.

Těsto kvasnicové:
Vhodné pro zdravá včelstva a efektivní v managementu rojení, i když má na vznik rojení menší vliv než podněcování roztokem. Toto těsto doporučujeme zejména začínajícím včelařům. Přináší lepší plodování v porovnání s včelstvy, která těsto nedostala. Nezapomeňte že, jakmile začne období bohaté pylové nebo nektarové snůšky, odběr těst obvykle klesá.

Rámek se zásobami do podmetu:
Vhodné je dno úlu otevíratelné ze zadní části a dvířka vysoká alespoň 40 mm. V období března a dubna, a pak opět v srpnu a září, do podmetu můžete umístit nedobrané starší plásty. Zásobní rámek umožňuje včelám snadnější odvíčkování z obou stran.

Zbytky medu nebo těsta do podmetu v  miskách:
Využijete v situacích, kdy nejdou použít stropní krmítka, jako například v zadovácích nebo bateriových vozech. Rozdělení medu nebo těsta do misek v podmetu je praktické řešení, vhodné pro tyto specifické případy.

Slabý cukerný roztok podávaný do stropních krmítek:
Připravte na začátek v poměru 1:1, postupně řeďte. Podávejte, když včelstva plně kolonizují prostor pod víkem a mohou pravidelně vylétávat ven. Například v dubnu, krátce před květem meruněk. Není nutné krmit kontinuálně a intervaly krmení můžete upravit podle potřeby, obvykle 1 až 2 krát týdně. Podněcování roztokem má výrazný vliv na rojivost včelstev, proto je důležité v pravý čas přestat a používat co nejslabší roztok, aby se předešlo nechtěnému rojení.

Lze podněcovat i ve venkovních krmítkách a napaječkách. Včely pro krmivo musí letět ven, zvláště starší létavky. Vhodné je umístění stanovišť minimálně 2 km od sebe, v předjaří včely obvykle nelétají daleko, proto můžete venku do krmítek s plováky dávat podněcovací roztok.

Dobré je to zejména na odlehlých stanovištích, zejména v lese. Pracnost je podstatně menší, než když podněcujete každý úl zvlášť. Podněcování cukerným roztokem má však výrazný vliv na rojivost včel, stimuluje vznik rojové nálady, proto je důležité přestat včas a používat co nejslabší roztok. Na jedno stanoviště použijte cca 20 litrů pro optimální efekt na dva až tři dny. Méně včelstev znamená potřebu menšího množství roztoku.

Prohození nástavků se zásobami pod plodové hnízdo:
Vhodné pro kombinované včelaření, kde se zimuje s nízkým nástavkem nahoře. Je důležité, že v horním nástavku ještě nesmí být nakladené vajíčka. U nízkonástavkového včelaření je tato technika běžnou praxí. U vysokonástavkového včelaření je tato metoda také možná, ale vyžaduje pečlivé zachování tepla a neporušení struktury plodového hnízda. Je důležité si uvědomit, že i přenášení nektaru z dolního nástavku, který slouží jako polštář, do plodového hnízda, je formou podněcování.

Inspirováno poznatky a radami p. Sedláčka.