Co je to refraktometr?

Refraktometr slouží k měření vlastností kapaliny prostřednictvím lomu světla. I když se optické refraktometry na první pohled zdají být stejné, liší se materiály použité při jejich výrobě (mosaz, hliník nebo plast), stejně jako v optické části. Každý typ refraktometru má vlastní speciální stupnici, na které je měřená veličina buď přímo odečtena, nebo je získána převodem hodnoty ze stupnice s univerzálními jednotkami (refrakční index RI a stupnice Brix).

Měření pomocí optického refraktometru je velmi jednoduché - na skloněný skleněný hranol stačí nakapat několik kapek testované kapaliny, přiklopit průhlednou víčku, aby se kapalina rovnoměrně rozprostřela po hranolu, namířit hranol proti světlu a podívat se do okuláru. Uvidíte kruhový průhled se svislou stupnicí, která bude protínat hranici mezi modrou a bílou oblastí.

Je možné měřit skutečně téměř cokoliv, kdekoliv a u čehokoliv pomocí refraktometru. Nemusí jít pouze o měření medu a alkoholu. Například refraktometr používaný v automobilovém průmyslu je primárně určen pro měření bodu tuhnutí směsi do ostřikovačů, koncentrace elektrolytu baterií, bodu tuhnutí chladicích směsí a dalších kapalin používaných v chladicích systémech vozidel, tepelných čerpadlech, solárních kolektorech a dalších systémech náchylných k mrazu.

Existuje mnoho praktických příkladů použití refraktometrů:

V potravinářském průmyslu a rostlinné výrobě se refraktometry používají ke kontrole kvality medu, měření cukernatosti vína, ovocných šťáv a fermentujícího kvasu.

Ve zdravotnictví, chovatelství a veterinárním lékařství se refraktometry používají k měření lidské moči, moči koček a velkých zvířat, k měření kolostra nebo při chovu ryb ve slané vodě.

Ve strojírenství se refraktometry používají k měření nezámrznosti kapalin v teplonosných okruzích (např. ethylenglykol nebo propylenglykol), nezámrznosti glycerinových kapalin a k měření chladicích emulzí.

V automobilovém průmyslu se refraktometry používají k měření nezámrznosti kapalin do ostřikovačů, chladicích kapalin motorů a k měření kvality AdBlue®.

Refaktometry lze též využít pro měření refrakčního indexu RI u drahých kamenů a testování jakýchkoli kapalin, u kterých je známa univerzální fyzikální veličina - refrakční index RI.

Co je to stupnice Brix?

Stupeň Brix (°Bx) se používá k měření obsahu cukru ve vodě. Měří se buď sacharimetrem, který měří hustotu kapaliny, nebo refraktometrem, který je snadnější.

Stupně Brix se používají v potravinářském průmyslu k měření cukernatosti ovoce, zeleniny, džusů, vína, nealkoholických nápojů a v cukrovarnickém průmyslu. V různých zemích se používají různé stupnice, například v pivovarnictví ve Velké Británii se měří relativní hustota x 1000, evropské pivovary používají stupně Plato a americký průmysl kombinuje specifickou hmotnost, stupně Brix, Baumé a Plato.

Jeden stupeň Brix u ovocných šťáv přibližně odpovídá 1-2 % cukru v celkové hmotnosti, což odráží subjektivně vnímanou sladkost.

Moderní přístroje s stupnicí Brix jsou často digitální refraktometry, které provádějí výpočet stupňů Brix na základě indexu lomu. Tyto přístroje jsou přenosné, odolné a snadno ovladatelné, takže je lze použít na místě zpracování roztoků. Stupně Brix se často také používají k určování ideální doby sklizně ovoce a zeleniny, aby produkty byly dodány ve správném stavu pro spotřebitele nebo pro další zpracování, například pro výrobu vína.

Co je to ATC?

Automatická teplotní kompenzace (ATC) je důležitou funkcí refraktometru, která umožňuje přesné měření bez ohledu na teplotní změny. Teplota má totiž velký vliv na hodnoty naměřené refraktometrem, protože ovlivňuje refrakční index měřené kapaliny.

ATC je implementována pomocí lineární kompenzace, která je dostatečně přesná v uváděném rozmezí teplot. Nicméně na okrajích tohoto rozmezí dochází k menší přesnosti. Proto je doporučeno měřit za ustálených teplotních podmínek, když je optický refraktometr a měřená kapalina dostatečně dlouho ve stejném teplotním prostředí.

Pokud váš refraktometr nemá funkci ATC, neznamená to, že je méně kvalitní. V takovém případě je ale důležité provádět měření za stejných teplotních podmínek. To znamená, že refraktometr, měřený vzorek a kalibrační roztok by měly být v prostředí se stejnou teplotou. Nejprve je potřeba provést kalibraci s kalibračním roztokem, aby byla nastavena "nulová" hodnota. Poté můžete změřit samotný vzorek. Pokud se teplota okolí rychle mění během měření, bude nutné provést kalibraci znovu.