https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Kalendárium – březen

A. Co je nutné v březnu udělat a vyplývá to z legislativy?

Podle legislativy je nutné provést nátěr plodových buněk a následnou fumigaci při přítomnosti tří a více roztočů Varroa destructor na včelstvo.

B. Co by bylo vhodné udělat?

1. Provádět jarní prohlídky s důrazem na kontrolu zásob, plodování včelstev a odstranění špatných plástů.
2. Podporovat chov trubců u silných včelstev s dobrými genetickými vlastnostmi.
3. Zajistit odpovídající podněcování včelstev dodáváním pylu a vody.
4. Provést parafinování nástavků a vyvařování souší.

Co včelaři musí v březnu udělat a vyplývá to z legislativy?

Je nutné provést nátěr plodových buněk a následnou fumigaci, pokud bylo provedeno vyšetření zimní měli a přítomnost roztočů Varroa destructor byla zjištěna u více než 3 včelstev.

Pro správné ošetření a dosažení minimálního počtu roztočů je třeba provést následující postup:

Nátěr plodových buněk: Do 0,5 dl vody přidáme 5 kapek přípravku M 1-AER (lahvička s červeným páskem). Na tenkou dřevěnou laťku přivážeme molitanový hranol (cca 3 × 2 × 7 cm) a namočíme ho do sklenice s roztokem. Poté lehce vymačkáme přebytečnou vodu a potíráme víčka plodových buněk. Malé kapičky roztoku na víčkách slouží jako krátkodobý nosič účinné látky, která usmrcuje roztoče, kteří vylézají z buněk spolu s mladými včelami. Celková plocha ošetřovaných plodových buněk by neměla přesáhnout 10 dm².

Fumigace: Večer téhož dne je třeba provést fumigaci včel, abychom dosáhli usmrcení roztočů přítomných na včelách.

Co by bylo vhodné udělat?

Je důležité si uvědomit, že přesné termíny zásahů se mohou v různých lokalitách lišit. Měli bychom brát v úvahu teplotu a rozkvět stromů a rostlin v okolí včelích úlů, což nám pomůže určit, kdy je vhodný čas provádět dané včelařské zásahy.

B1: Jarní prohlídky s důrazem na zásoby, plodování včelstev a odstranění špatných plástů

Při jarní prohlídce včelstev s rozměry 39 × 24 (Adamcova míra) je důležité zaměřit se na následující body:

Zkontrolujte horní nástavek, který zatím odložte stranou. Při zvedání a odkládání horního nástavku si všimněte, zda je v něm zavíčkovaný plod.

Prohlédněte spodní nástavek. Pokud zjistíte, že plásty u stěn včelstva jsou plesnivé, musí být jednoznačně vyjmuty. Jako třetí plást od stěny vložte stavební rámek. Tento rámek má několik využití. Nejprve slouží k rozvoji a chovu trubců u silných včelstev s dobrými genetickými vlastnostmi. Dále má významnou roli v biologickém boji s roztočem Varroa destructor. V druhé polovině června jsou v tomto rámku obvykle již vybudované trubčiny, které jsou zakladené a často již i zavíčkované.

Vyřežte plásty s trubčinou, čímž se zbavíte velkého množství roztočů, kteří mají trubčí plod raději než dělničí. Pokud jste vyhodili dvě prázdné souše, vložte ještě mezistěnu na vhodné místo v nástavku, nikoli však do plodového tělesa.

V horním nástavku, pokud je včelstvo na teplou stavbu, může být první dvojice plástů od česna prázdná. V takovém případě je zaměňte za zásobní plásty, které přesunete z opačné strany nástavku. Pokud je vedle plodu prázdný plást, nahraďte ho zásobním, aby se včelám ušetřila práce s přesunem zásob.

Jarní prohlídky u "nízkonástavkových" úlů, např. 2/3 Langstroth

V úlech s nízkými nástavky, jako například 2/3 Langstroth, je obvyklé, že včelstva zimují v čtyřech nástavcích. Při jarních prohlídkách odebíráme celý spodní nástavek, kde se nacházejí nejstarší plásty. Z druhého nástavku (od dna) vybíráme plesnivé plásty a nahrazujeme je stavebními rámečky, které umisťujeme do středu nástavku. Včelstvo je tedy nyní uloženo v 3 nástavcích 2/3 Langstroth, což představuje stejnou plochu plástů jako dva nástavky 39 × 24.

Při pohledu do úlů ze spodní části dokážu vidět, kde se nachází plodové těleso. Většinou mají včely dostatečné zásoby, díky množství cukru, který zpracovaly během podzimu. Zhruba po dvou týdnech, obvykle koncem března, vracím čtvrtý nástavek s medovými soušemi, které mi zbyly po vytáčení medu. To znamená, že zimní zásoby ze třetího nástavku se prakticky nemají šanci dostat do medu v letošním roce. Včelám poskytuji prostor ve čtyřech nástavcích. Během sezóny se pak přidává pátý a šestý nástavek určený k medobraní. Mřížku, která by oddělovala plodiště a medník, nepoužívám.

B2: Podpora chovu trubců u silných včelstev s dobrými vlastnostmi

Před více než 20 lety jsme udělali klíčové rozhodnutí, které zlepšilo kvalitu odchovávaných matek ve včelstvech a pomohlo udržet „kvalitní materiál“ včel na našich stanovištích. Na přelomu března a dubna vkládám trubčí souše přímo doprostřed plodiště nejsilnějších včelstev v míře Langstroth (třetí nástavek ode dna) nebo ji vkládám do podletí. To umožňuje matkám začít klást vajíčka do trubčin brzy na jaře. Trvá přibližně 40 dní od položení vajíčka, než trubci vyrostou. Pokud matka začne klást do trubčích buněk koncem března, do poloviny května uplyne asi 45 dní. První odchovávané matky (které se líhnou mezi 5. a 12. květnem) jsou tedy pravděpodobně oplodněny trubci z kvalitních, silných včelstev. Proto jsem v úlech s rámkovou mírou 39 × 24 (Adamcova míra) do horního nástavku vkládal stavební rámek a do horní části vkládal trubčí souše. To je blízko plodovému tělesu a matka souše tak má téměř okamžitou možnost klást vajíčka (v závislosti na počasí a síle konkrétního včelstva). V polovině května je vysoce pravděpodobné, že trubci budou zralí.

B3: Podněcování, dodávání pylu a vody do včelstev

Klíčem je mít silná a zdravá včelstva, která jsme během podzimu dostatečně nakrmili, aby nemusela trpět nedostatkem něčeho, co je naše chyba. Můžeme podpořit včelstva neustálým vysazováním pylodárných keřů a stromů v okolí včelnic a také výsevem pylodárných plodin tam, kde je to možné. Tímto způsobem můžeme zajistit dostatečný přísun pylu a vody pro včelstva.

Voda je klíčová

Za špatného počasí, kdy teploty jsou nízké, včely mají tendenci opouštět úly a mnohé z nich nedoletí domů při nepříznivém počasí. Někteří včelaři, kteří mají úly poblíž svých domů, pravidelně od poloviny března dodávají včelám vodu pomocí strůpků. Denně dodávají asi 2,5 decilitru vody. I když je to pracné, věří, že to má smysl. Pro včely je také důležité připravit pro ně místo s vodou poblíž jejich stanoviště, tzv. včelí napáječky, které jim určitě pomohou.

Pylové náhražky

Co se týče dodávání pylu a pylových náhražek, je obtížné posoudit, z čeho a jak jsou vyrobeny. Často se hovoří o nedostatku pylu pro včelstva, zejména při jarním rozvoji, a v některých oblastech je to oprávněná obava. Je jisté, že dodání pylu, pomůže včelám. Dodávka pylových těst v předjaří rozhodně nezpůsobí žádnou škodu.

B4: Parafinování nástavků, vyvařování souší

Po odebrání spodního nástavku se starými soušemi je důležité zpracovat souše. To je nejlépe udělat v březnu, aby se nestaly hostiteli zavíječů.

Ve stejném kotli, který používám k zpracování souší, také provádím parafinování nástavků, dnů a dřevěných částí. Postupně vkládám do prázdného kotle parafín, který se zahřívá na teplotu 150–160 °C.

Do vyhřátého parafínu vkládám dřevěné jednostěnné nástavky. Ty se ponechají ve vodě po dobu přibližně 6 minut, čímž jsou dezinfikovány a získají ochranu proti povětrnostním vlivům. Vzhledem k vysoké teplotě se parafín dobře vsákne do dřeva. Nemám obavy, že by se dostal do vosku. Je třeba si však uvědomit, že parafinování nelze provádět na plastových úlech nebo izolovaných nástavcích.

Při této práci je důležité dbát na ochranu svého zdraví, protože pracujeme s hořlavou látkou při teplotě 160 °C! Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

Z časopisu včelařství od Pavla Konečného.