Má mateří mřížka budoucnost?

V současnosti je i velmi diskutovanou otázkou, zda včelařit s mateří mřížkou nebo bez ní? Za kontrolovaných podmínek se ukázala mřížka spíše jako rušící faktor v úle. Pro včely působí jako cizí těleso, nezřídka kdy si o ní mohou poškodit křídla nebo končetiny. Navíc se často stane, že jejím vložením na některých místech nedodržíme včelí mezeru a to pak působí jako další bariéra průchodu.

Již osmidenní včely mohou provádět sběrací lety a podílet se na snůšce. Tyto mladé včely se drží ve vyšších nástavcích úlu. Předávání informací o tom, co se děje v přírodě, probíhá bezprostředně na plástech za česnem, tady mají výhodu úly s očky v nástavcích.

Včelí mateří mřížka

Výhody používání mateří mřížky

Mateří mřížku dáváme do úlu kvůli oddělení zásob od plodu. Při medobraní pak nemusíme mít strach o matku, protože máme jistotu, že se v nástavcích nad mřížkou nenachází. Jednoduše ometeme včely a všechny plásty nad mřížkou jsou plné pouze medu. Také při rojové náladě se prohlíží méně plástů, protože přesně víme, které nástavky jsou zaplodované. Navíc je také možno med produkovat stále na světlých, nezaplodovaných plástech. Tyto plásty při uskladnění nenapadá zavíječ voskový.

Není-li mateří mřížka, včely se stahují při studenějším, špatném počasí směrem k teplu, tj. nahoru, a zaplodují plástové jádro horních nástavků s medem, ve spodních nástavcích přestanou plodovat. Matka chce mít spojení se zásobami, jsou pro ni stimulující zónou. Zásoby jsou ukládány odshora dolů.

Mřížka musí být umístěna tak, aby nad mřížkou i pod ní byla dodržena správná včelí mezera mezi dráty mřížky a loučkami rámků. Je vhodné, aby byla mřížka uložena po směru rámků. Tím se pro včely dosáhne její maximální propustnosti. Pokládání mřížky přímo na rámky nebo s dráty napříč rámků způsobuje nedostatečnou průchodnost včel. Pokud se pro používání mřížky rozhodnete, doporučujeme pořídit kvalitní mřížku, ať už plastovou nebo kovovou, vždy takovou, která nemá ostré hrany.

Mateří mřížka

Přírodní mateří mřížka

Občas si můžete také všimnout, že v horních nástavcích je vystavěné dílo velmi široké, a přesahuje až do chodbiček, které se tím zužují. Říkáme tomu, že jsou plásty „stluštělé“. Pokud se na takové plásty díváme, vidíme, že včely samotné mají problém mezerami mezi plásty procházet. A právě to zabezpečuje v úle oddělení zásob od plodu, protože matka má velké problémy se mezi takovými plásty pohybovat a raději se jim úplně vyhýbá.