https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-duben-2024.jpg

Včelařské kalendárium - duben 24

A) Co je nutné udělat v dubnu z legislativního hlediska?

Prodejci matek a oddělků musí zajistit vyšetření na mor včelího plodu.

B) Co by bylo vhodné udělat?

Nepřipustit situaci, kdy včely visí v podmetu.
Mít na paměti správný čas a umístění přidávání mezistěn.
Zvýšit prostor včelám podle jejich potřeb a přidat další nástavky.
Připravit a začít používat sluneční tavidla.
Začít s chovem matek.
Provést ošetření včelstev proti varroáze během dubna.

Co by měli včelaři udělat v dubnu na základě legislativy?

Ad A1: Prodejci matek a oddělků musejí zajistit vyšetření na mor včelího plodu (většinou již mají tuto povinnost splněnou).

Každý včelař, který kupuje oddělky nebo včelstva, by měl žádat o vyšetření na mor včelího plodu. Letos je zvýšená úmrtnost a mnozí včelaři budou doplňovat své stavy nákupem oddělků. Nechte se tedy nalákat nejen cenou, protože je obtížné koupit kvalitní oddělek za nízkou cenu. Je snadné spočítat náklady na výrobu oddělků, které se v dnešní době zvyšují (kartónové krabice, materiály, vosk, mezistěny, včely, matka... a samozřejmě práce).

Co by bylo vhodné udělat?

Ad B1: Nepřipustit situaci, kdy včely visí v podmetu znamená, že bychom měli zabránit přeplnění včelstva. V této situaci se včely přehřívají a jsou k sobě příliš těsně. To může vést k rojení a problémům s včelstvem. Je důležité včas zvýšit prostor pro život včelstva.

Ad B2: Často se setkáváme s pojmem "zebrování", což je proces rozšiřování úlu přidáváním mezistěn nebo plástů, tak, aby se střídaly plásty-včelí plodu-mezistěna-včelí plodu. Osobně si myslím, že je to chyba, zejména v nestabilních venkovních teplotách. Tímto způsobem narušujeme teplotní režim včel při vývoji plodu, který je rozhodující pro kvalitu vychovaných včel. Obvykle tím včely podvedeme, ale samy nám to neřeknou. Je sice pravda, že většinou to nějak přežijí a dokonce nám mohou přinést i med.

Během sezóny se včelstvo dokáže vypořádat s výstavbou cca 10 mezistěn při rámkové míře 39 × 24 a až 15–20 mezistěn při nižší rámkové míře, a to bez problémů. Tímto způsobem podporujeme nejen těžbu vosku, ale také odstraňování nemocí a choroboplodných zárodků z úlů.


Ad B3: Rozšiřování prostoru včelstva

V případě Adamcovy míry 39 × 24 je obvyklé přezimování na dvou nástavcích. Jakmile z podmetu vidíme, že na loučkách spodního nástavku se pohybují včely, je to známka toho, že nástavek je obsazený a je čas přidat další.

Častý postup:

a) Zkontrolujeme úplně spodní nástavek, odstraníme plesnivé plásty a doplníme mezistěnami, přibližně do středu nástavku.

b) Položíme polovinu plástů z druhého nástavku do třetího tak, aby byl plod nad plodem uprostřed nástavku. Okolo plodu můžeme umístit mezistěny. Zbývající prostor doplníme soušemi.

c) Umístíme mateří mřížku mezi 2. a 3. nástavek od dna. Nemusíme hledat samotnou matku. O týden později provedeme rychlou kontrolu ve třetím nástavku a pokud uvidíme vajíčka a nejmladší larvičky, víme, že tam je matka. Teprve potom ji hledáme a umístíme pod mřížku.

Obvykle do konce dubna (nejpozději začátkem května v závislosti na umístění včelího stanoviště) by mělo včelstvo mít 4 nástavky podle Adamcovy míry. Pokud je včelstvo silné a dobře se vyvíjí, nedostatek místa ho může vést k vývoji rojové nálady již koncem dubna.

2/3 Langstroth (nízké nástavky)

V zimě přezimujeme ve čtyřech nástavcích a kolem poloviny března odstraním nejspodnější nástavec s nejstaršími plásty, takže včelstvo zůstane ve třech nástavcích. Podle počasí koncem března nebo začátkem dubna, když už se včely začínají rozvíjet, je z podmetu patrné, že včely obsadily spodní nástavec (pobíhají po spodních loučkách), takže je čas přidat čtvrtý nástavec. Polovinu plástů z třetího nástavce umístíme do čtvrtého a vytvoříme tzv. komín (opět plod nad sebou). Po stranách plodu umístíme mezistěny a zbývající prostor doplníme soušemi. Čtvero nástavků je pro včelstvo a zbylé dva nástavky jsou určeny pro včelaře.

V polovině dubna je čas přidat pátý nástavec. Pro rychlejší obsazení nástavku vezmu ze čtvrtého nástavce 2–4 plásty se sladinou nebo plodem a umístím je uprostřed nového nástavku přidaného nahoru. Zbývající prostor vyplníme soušemi z minulého roku nebo mezistěnami. Totéž platí i pro šestý nástavec, který se přidává koncem dubna nebo začátkem května (v závislosti na síle včelstva a počasí). Během snůšky včely stáhnou matku pod pátý nástavec, takže není potřebné používat mateří mřížku. Tu používám pouze při chovu matek.

Ad B4 Příprava a využití slunečního tavidla

Nyní, když sluneční paprsky mají dostatečnou sílu, začínáme používat sluneční tavidla. Ekonomika provozu nám ukazuje, že kvalitní sluneční tavidla mohou bez problémů nahradit vařáky na vosk při provozu s 10 až 15 včelstvy. Dvě dobrá tavidla nám ušetří nejen čas a práci, ale i finanční prostředky. Používám je na staré nebo plesnivé plásty, které vyrážíme na jaře z nástavků, ale také na plásty s trubčím plodem, které mohou obsahovat parazity (zejména varroázu). Při umisťování trubčího plodu do tavidla vždy pečlivě kontrolujeme, zda nepozorujeme červenohnědé roztoče na bílých larvách.

Ad B5 Začínáme chovat matky

Nejdůležitější praktická informace je, že pokud plánujeme tvořit první oddělky kolem 10. května (a tedy vkládat do oddělků zralé matečníky), musíme začít připravovat chov matek již v polovině dubna, během rozkvětu prvních třešní. Pokud jde o trubčí plásty, ty jsme do včelstev přinesli již minulý rok na podzim před krmením nebo při první jarní prohlídce pod plodové těleso (z dnešního pohledu do prvního nástavku ode dna).

Ad B6 Ošetřování včelstev proti varroáze v průběhu dubna

Při ošetřování včelstev proti varroáze máme několik zásadních pravidel:

a) Ošetřujeme v období, kdy se léčivá látka nedostane do medu.

b) Ideálně ošetřujeme včelstvo bez plodu.

c) Včelstvo obsahuje "dlouhodobé nosiče", které zasahují i roztoče skrývající se v uzavřených plástech s plodem.

V dubnu můžeme použít "měkké" prostředky pro snížení počtu roztočů, jako je například VarroMed, Formidol, kyselina mravenčí nebo šťavelová. Vždy dodržujeme návod k použití daného prostředku.

Je důležité, abychom včelám zajistili podmínky, kdy si mohou přinést dostatek nektaru pro sebe a zároveň naplnit medníky pro naše potřeby, v případě příznivého počasí a dostatečného prostoru pro skladování. Nejvyšší intenzita produkce nektaru v extrémním nadbytku přirozeně nastává v době od poloviny dubna do konce května.

Z časopisu včelařství od Pavel Konečný