Pořízení včelstev

Základní věcí, o kterou by se měl začínající včelař zajímat, je jistě správné vybavení a silné včelstvo, které mu umožní realizovat jeho plány. Je téměř bezcenné obstarat si na první pokus pouze jediné včelstvo. V prvé řadě totiž musí začínající včelař počítat s tím, že dokonalosti jeho práce dosáhne pouze po získání řady zkušeností. V případě, že nastanou komplikace, plod jiného včelstva může zachránit postižené včelstvo. Dobré je pořídit si minimálně včelstva tři, časová náročnost se tím nenavýší.

Existuje mnoho způsobů, jak lze nová včelstva získat. Nejvážnějším problémem však bývají zdravotní rizika, která sebou převoz přináší. Z tohoto důvodu podléhá přesun včelstev zákonně ustanovenému veterinárnímu vyšetření. Jedná se konkrétně o veterinární osvědčení k přesunu zvířete. Podmínky převozu udává veterinární správa. Samozřejmě je při pořizování včelstev potřeba, se nejprve vybavit všemi potřebnými včelařskými potřebami.

Pořízení oddělků

Tento způsob pořízení včelstva je poměrně prospěšný pro včely a zároveň šetrný k úsporám kupce. Jedná se vlastně o finančně nenáročné zboží – pořizovací cena se pohybuje kolem patnácti stovek korun. Kvalitní oddělek obsahuje obvykle pět pláství, mladou matku s plodem, v němž najdeme mnoho různě starých zástupců. Prodejce se musí osvědčit platným veterinárním atestem, vydaným OVS. Žádejte kopii tohoto osvědčení s vašimi vyplněnými údaji, jako doklad o původu včelstva.

Ke koupi bývají oddělky dostupné okolo měsíce června. Je nutné se o převezené včelstvo hojně starat, aby dobře snášelo a bylo silné k přezimování. Rizikům, že bude oddělek nekvalitní, by mělo předcházet zmíněné osvědčení, někdy však nastanou problémy nezkušeným včelařům následující sezónu, kdy mohou mít včelstva z oddělků tendenci se rojit. K převozu oddělku Vám poslouží připravený jednonástavkový úl, rojáček, krabice na oddělky nebo i jiné včelařské potřeby.

Pořízení celých včelstev

Stává se, že se někdo rozhodne prodat celá včelstva a vystaví na ně inzerát. Mezi nejhojnější důvody tohoto rozhodnutí jsou špatný zdravotní stav, stáří či smrt původního chovatele tohoto včelstva. Cena včelstva se pohybuje okolo tří tisíc korun a je možné, že spolu se včelstvy je k prodeji určeno i vybavení. To zní na první pohled velmi výhodně pro leckterého začínajícího včelaře, ale opak je pravdou. Jelikož se bude jednat o starší včelstvo, je nutné mít alespoň základní znalosti, co se týče zdraví včel, zmírnění bodavosti či rojivosti atd. Je zde nebezpečí, že včelstva nejsou v dobrém stavu (pozůstalí sis tím nevědí rady, včelaři dochází potřebné síly). Dalším problémem mohou být zastaralé úly, se kterými je nutné pracovat odlišně. Důležitým faktem, po kterém by měl kupující pátrat, je jistě důvod prodeje včelstev.

Pořízení rojů

Množení včelstev pomocí rojů má dlouhou tradici, která přirozeně vychází z biologické potřeby včelstev množit svou populaci. Je také možné získat včelstvo pocházející z roje zdarma. Je celkem běžnou praxí, že včelař zachytí roj pocházející z jeho úlu. Pak jsou jakákoli rizika minimální, neboť je nám znám jeho původ, a také včelstvo pocházející z takového roje je na svoji lokalitu zvyklé. Rizika jsou možná v případě, zachytí-li nějaký včelař včelstvo neznámého původu.

Rychlost budování díla roje je vysoká. Nutné je však vyměnit matku roje, neboť se jedná o starou matku původního včelstva, ze kterého se roj odtrhl, a kde se před rojením vylíhla matka nová. Výměna by měla proběhnout nejpozději na podzim, což zajišťuje, že nejpozději s příchodem nové sezóny se začnou rodit potomci nové matky. Je také nutné uvědomit si, že včelstvo pocházející z roje bude mít pravděpodobně vyšší tužby rojit se než jiná včelstva a pro většinu včelařů je rojení jejich včelstev nežádoucí.

Pořízení smetenců

U nás bývají smetence k prodeji jen velmi zřídka. Smetence by vlastně mohly být označovány za jakési umělé roje, ke kterým byla připojena nová matka. Usazení do úlu bývá podobné jako usazení roje. Včelař však poté nemění matku, neboť není stará, jak tomu bývá u přirozených rojů.