/header.jpg

košík je prázdný

Aktuální výkupní cena vosku 220 Kč/kg, výměna za mezistěny 35 Kč/kg. Omlouváme se, z technických důvodů je prodejna v Újezdě pod Troskami ZAVŘENA do 5.12. Děkujeme za pochopení.

Jak určit správnou prodejní cenu medu?

Chov včel v našich podmínkách je vnímán jako hobby činnost a jen malá část včelařů je na chovu včel ekonomicky závislá. Hlavním užitkem, který včelaři ze včel mají, je med. Protože chov včel není levná záležitost snaží se i hobby včelaři tento produkt prodávat. Cena meduje samozřejmě určována hlavně trhem, ale cenu „od včelaře“ hodně ovlivňují sami včelaři svojí cenovou politikou.

Stanovovat cenu medu metodou „mně to stačí“ bez znalosti skutečných nákladů není dobře ani pro včelaře, ale ani pro zákazníky, kteří očekávají při nákupu medu u včelaře vyšší kvalitu než v obchodní síti. Udržet a zvyšovat kvalitu bez finančních prostředků nelze. Proto jsem se snažil shrnout veškeré náklady, které včelař s výrobou medu má.

Vytvoření cenové kalkulace u jakéhokoli výrobku musí vycházet z konkrétních podmínek, proto můj modelový příklad bude včelař, který má 60 včelstev v úlové sestavě tříčtvrteční Langstroth (r.m. 448 x 185mm) s pěti nástavky po deseti rámcích. Včelstva má na třech stanovištích po dvaceti. Vlastní kalkulace má tyto oblasti: materiálové náklady, energie, služby, osobní náklady a odpisy.
Materiálové náklady Krmení - Náklad, který napadne každého. Chováme silná včelstva - tedy 20 kg cukru na včelstvo. Cena v současné době může být i pouhých 10 Kč/kg. Tedy celkem 12000 Kč.

>Léčíme standardně (gabon, 3X varidol). Dle mých zkušeností stojí 13 Kč/vč (jen materiál). Celkem 780 Kč.

Oddělky - V našich podmínkách se počítá s 10% úhynem. Buďsi můžeme udělat vlastní oddělky, nebo je koupíme. Stanovení ceny vlastního oddělku je na samostatnou kalkulaci, a proto pro zjednodušení si 6 oddělků koupíme. Oddělek v ceně 2 000 Kč, celkem 12 000 Kč.

Nové matky - Jsme pokrokoví včelaři, a tedy víme, že nejlepší výnosy máme s maximálně dvouletými matkami. Tedy vyměníme v sezóně 30 matek. Nákup jedné matky stojí 350 Kč, celkem 10 500 Kč.

Mezistěny - Každý rok vyměníme jeden nástavek starého díla. Tedy na včelstvo 10 mezistěn. V 1 kg mezistěn jich je asi 18. Sice mezistěny získávám výměnou, ale kolik mě stojí zpracování vosku ze starých souší, je opět na samostatnou kalkulaci, a tak si určím cenu nakoupeného kilogramu mezistěn na cenu 350 Kč. Cena mezistěn na jeden úl činí 195 Kč, tedy 11700 Kč.

Nové rámky - Ani rámky nevydrží věčně. V celém úlu vyměním rámky za 10 let. Tedy 5 rámků (5 nástavků po 10 rámcích) za rok. Cena rámku Hofmanova typu je 20 Kč/ks, celkem tedy za 300 rámků 6000 Kč.

>Energie

Spotřeba elektřiny a vody (popř. plynu) se špatné stanovuje. Vlastní měřiče ve
zpracovně nemáme, a tak odhadneme elektřinu na 3 000 Kč, vodu na 1500 Kč.

Služby

Nájem - Jste ve vlastním, takže jaký nájem? Výstavba něco stála, opravy též a co daň z nemovitostí? Zde by se cena měla stanovit podle ceny obvyklé v okolí. V našem případě 1 000 Kč/ měsíc. Tedy 12000 Kč/rok.

Doprava - Mít na jednom stanovišti u domu 60 včelstev není moc rozumné. Včelstva jsou na třech stanovištích, k jejichž obsluze potřebuji automobil. K nákladům na provoz automobilu počítám STK jednou za dva roky, tedy 650 Kč/rok, povinné ručení 4 000 Kč/rok, pohonné hmoty 12 000 Kč/rok, opravy (pneu, tlumiče atd.) 10 000 Kč/rok. Pořizovací cenu auta dostaneme do nákladů přes odpisy. Pořizovací cena (ojeté) 100 000 Kč, životnost 10 let, tedy roční náklad 10 000 Kč. Celkový náklad na dopravu tedy činí 36 650 Kč. Pokud budeme podnikatelé, tak ještě připočteme silniční daň ve výši 3 000 Kč/rok.

Osobní náklady

Osobní náklady, tedy ohodnocení ceny vlastní práce je náklad, který asi nikdo nepočítá. Vždyť pro něj i všechny jeho příbuzné je největší odměnou, že mohou „běhat“ okolo včel a přitom relaxovat. Aleje to práce a každá práce má nějakou hodnotu, i když za ni neplatím. Při prodeji medu má užitek z naší práce cizí člověk. Tak proč si nestanovit její cenu? Nebo snad budete okopávat zahrádku cizímu člověku zadarmo? Kolik si tedy řeknu za hodinu (měsíc) své práce? Jednoduché to bude u zaměstnanců. Kolik je má hrubá mzdy plus náklady zaměstnavatele, tedy superhrubá mzda? Podobně u osob pobírajících důchod. A u těch, které to živí? Asi nejlépe nějakou průměrnou mzdu. Třeba v zemědělství, v daném okrese nebo v celém státě. Protože nedělám včelařství, abych měl podprůměrnou mzdu, tak tedy státní průměr (cca 32 000 KČ + 34 %). Ale v naší kalkulaci budu vycházet z té nejnižší povolené mzdy, tedy z minimální mzdy pro tento rok, což je 13 350 KČ, tedy minimální hodinová mzda je 80 KČ. Teď už nám zbývá jen spočítat kolik hodin u včel a zpracování medu odpracuji.

Ošetřování včel - Kolik minut vám během roku zabere práce u jednoho úlu? Tedy od otevření po zavření. U nízkých nástavků, kde se k odvčelení používají výkluzy: 1* jarní prohlídka, 2* rozšíření včel, 3x instalace výkluzu, 3x odvoz nástavků do medárny, 3x krmení, 1* gabon, 3* varidol (fumigace+aerosol), 3* kontrola spadu, lx poslední kontrola (odběr krmných nádob), lx čistění podložek a lx odběr vzorků. Celkem 22 návštěv včelnice během roku. Pokud budete dost rychlí, tak to mohou být 3 hodiny. Musíte připočíst přípravu a cestu na a z včelnice - asi hodinu na jednu návštěvu, tedy 3 včelnice krát 22 hodin děleno 60 včelstvy. Průměrně práce na jednom včelstvu na včelnici je 4,1 hodiny - celkové množství hodin při ošetřování včelstev je 246 hodin. Náklad celkem za rok 19 680 Kč.

Medobraní - Jedno stanoviště za den ve dvou lidech uděláte za 6 hodin (podle zařízení). Tedy 12 hodin, 3x vytáčení a 3 stanoviště je 108 hodin. Celkem tedy 8 640 Kč.

Příprava krmení — Stihnete rozpustit 100 kg za hodinu? Pak 1 200 kg zpracujete za 12 hodin, tedy cena práce je 960 Kč.

Zatavování mezistěn - Při rychlosti 60 mezistěn za hodinu (s přípravou a rovnáním zpracovaných rámků). Tedy 10 hodin za 800 Kč.

Odpisy včelařského zařízení

Kvalitní med není možné získat ze starých úlů a zpracovávat na zkorodovaném zařízení. Vše jednou doslouží a musíme pořídit nové. Na toto nové zařízení nám též prodej medu musí vydělat a hodnota těchto investic se do ceny výrobku dostává pomocí odpisů. Odpis je roční částka, kdy cenu, za kterou jsme zařízení získali, vydělíme počtem let životnosti tohoto zařízení. Některé nerezové věci jsou sice téměř věčné, ale úly by se měly tak po dvaceti letech obnovit. Tedy počítejme, že nám vše vydrží dvacet let.

Úly - Hodnota nové výše popsané sestavy s rámky i mezistěnami je dnes okolo 5 000 Kč. Pro 60 úlů je to tedy 300 000 Kč.

Zařízení medárny - Elektrický nezvratný medomet stojí 25 000 Kč, odvíčkovací vana 6 000 Kč, nádoby na med 3 000 Kč, ostatní cca 3 000 Kč. Na toto zařízení můžeme získat dotaci třeba 30 %. Tedy celkem 25 900 Kč.

Ostatní - Vedle úlů a zařízení medárny by se podobným způsobem započítaly náklady na včelín, kočovný vůz, popřípadě jiná zařízení.

Celkem hodnota úlů a zařízení je 325 900 Kč. Roční odpis na 20 let je 16295 Kč.

Rekapitulace
Náklad                   Celkem Kč
Materiál                   52 980
Energie                     4 500
Služby                       48 650
Osobní náklady        30 080
Odpisy                      16 295
Celkem                     152 505

Tato částka je jen za med tzv. ve velkém balení. Není zde hodnota sklenic, víček a práce s čištěním a stáčením medu do sklenic. Při ceně sklenice s víčkem 10 Kč/kus odhaduji odbytový náklad na 1 kg medu 15 Kč/kus. Při kalkulaci prodejní ceny nesmí chybět i patřičný zisk - 20 %.

Při průměrném výnosu najedno zazimované včelstvo je cena 1 kg sklenice medu:

Průměrný výnos kg/včelstvo     20       30        40        50
Velké balení Kč/kg                    127     85        64        51
Odbytový náklad/kg                  15       15        15        15
Zisk 20 %                                  28       20        15        13

Závěr

Tento článek neměl za úkol stanovit určitou cenu 1 kg sklenice medu, ale měl ukázat šíři všech možných nákladů, se kterými musíme počítat při stanovení naší prodejní ceny medu. Některé náklady byly stanoveny v minimální výši - nájem a mzdy (těžko by někdo chtěl pracovat za minimální mzdu) přesto jsou ceny medu u průměrných výnosů 20 a 30 kg/včelstvo o dost vyšší než ceny některých včelařů. Ten, kdo má pár včelstev na zahradě u domu a hlavním přínosem včel je pro něj možnost odpočinku, asi nebude počítat, kolik ho to stojí. Včelař, který chce, aby měl z chovu včel i nějaký ekonomický přínos, možná po dosazení svých čísel do prezentované kalkulace změní svoji cenovou politiku. Správná cena nám pomůže dále rozvíjet naše hospodářství a našim zákazníkům poskytovat med, jako by byl přímo od včel.

z časopisu včelařství od Josef Salaj