Nejlepší místa, kam umístit úl

Začínáte se včelařením? Jednou z prvních otázek, kterou si budete muset položit, je: kam umístit včelí úl? Při výběru správného místa je totiž nutné vzít v potaz několik kritérií. Zcela na začátku budeme předpokládat, že hodláte včelařit v tradičním nástavkovém včelím úlu.

Nejprve je nutné vyloučit všechna nevhodná místa. Možná se budete divit, o kolik se vaše možnosti sníží, když vyškrtnete lokality, kam se úly v žádném případě umístit nedají. Příkladem takových míst může být například plocha, která sousedí s dětským hřištěm, nachází se v těsné blízkosti vchodu do domu nebo je přímo vedle domu vašich sousedů. Zkrátka neumisťujte úl do těsné blízkosti lidí a obydlených částí.

Nejlepším místem pro úl je taková lokalita, která se nachází v blízkosti snůšky. Skvělým příkladem je například ovocný sad. Pokud máte možnost výběru a nejste limitováni tím, že máte malý pozemek, vždy preferujte umístění úlu do blízkosti kvetoucích stromů, květin a nedaleko lesa.

Při umisťování samotnému úlu hraje také velkou roli to, na jakou světovou stranu ho natočíte. Nejlepším a nejvíce osvědčeným způsobem je natočení úlu proti slunci, tedy jeho umístění čelem k jihu. Díky tomu se úl brzy ráno prohřeje a včely se pustí časněji do práce.

V případě, že umisťujete více úlů, dejte je vedle sebe do řady tak, aby všechny byly natočeny stejným směrem. Vhodné je k sobě umísťovat maximálně čtyři včelí úly, a mezi dalšími udělat alespoň malou mezeru. Když se totiž vedle sebe v řadě nachází více úlů, může to včely zmást a snadno se přihodí, že si spletou domov a zaletí omylem do cizího úlu.

Při umisťování úlů hraje roli i to, jak vysoko je položíte. Doporučuje se, aby byly úly vzdálené od země alespoň 25 centimetrů. Pokud je to ve vašich silách, rozhodně ho položte i výš. Čím více jsou včelí úly vzdálené od země, tím bezpečněji se včely cítí a vy máte v zimě méně starostí se sněhem – a v létě s pravidelným sekáním trávy.


Včelí úl, kam ho umístit?