Naše doporučení pro ošetření celodřevěných nástavků.

Vzhledem k povaze materiálu a jeho vlastnostem může docházet k tvarovým změnám vlivem vlhkosti. Proto doporučujeme skladování ve venkovních podmínkách, aby docházelo k přirozenému a pomalému prostupování vlhkosti stěnou nástavku, pokud se vezme nástavek s vysušené místnosti a vloží se ihned do včel, může šokový nárůst vlhkosti způsobit nenávratné tvarové změny a praskliny.

Nátěr taktéž není vyžadován a není ani potřeba. Dřevo zešedne a nástavek bude lépe držet svůj tvar. Ideální doba používání nástavku ve včelách je 10 let a to vydrží dřevo i bez nátěru. Proto zastáváme názor, že tenkostěnné nástavky není potřeba natírat, protože to co včelař nainvestuje za 10 let do povrchových úprav, to mu ve výsledku zaplatí nový nástavek. Pro dezinfekci doporučujeme pouze lehké opálení plynovým hořákem.

Dřevo je přirozeně nasákavý materiál a mění svůj objem v závislosti na vlhkosti. Pokud zatížíte materiál z jedné strany vlhkem, logicky zvýší svůj objem oproti straně druhé a vyboulí se. Bohužel, neexistuje žádný umělý spoj, který potom tento přírodní materiál udrží . To dřevo
se někam musí vměstnat. Včelstvo dokáže udržet i 70% vlhkosti a to nejen v období snůšky, kdy se vnitřek úlu plní nektarem a následné z něj včely dělají med s odpovídající vlhkostí. Jestli můžeme poradit, tak není nutné použít venkovní nátěry, které zamezují vstupu
vlhkosti z venkovní strany(dochází k nerovnoměrnému zatěžování materiálu). Pomůže i vyndávat podložku ve varroa dnu plus zabezpečit dostatečné větrání.