Vaše včelařství na jaře - silná včelstva v suchých úlech

U silných a suše zimovaných včelstev nespěcháme s jarní prohlídkou. Čím méně budeme v tomto období včelstva vyrušovat, tím lépe. O tom, co se děje uvnitř úlu, nám mnohé napoví již chování včel na česně a na stěně včelího úlu. Intenzivní letová aktivita včel, orientační prolety mladušek kolem jedné hodiny odpoledne, létavky s nákladem velkých pylových rousků, to vše signalizuje normální stav. Používáme-li jako strůpek průhlednou fólii, mnohé zjistíme jejím odkrytím. (Strůpkovou folii si můžete zakoupit v naší prodejně s včelařskými potřebami) Pokud na ni položíme ruku a cítíme teplo, a pokud se během několika vteřin orosí, včelstvo ploduje. Jestliže včely nejsou vidět bezprostředně pod touto fólií, je zásob zřejmě dostatek. Jsou-li včely už těsně pod fólií, mohly by být zásoby z velké části zkonzumované. Více tedy zjistíme nadzvednutím horního nástavku.

Dochází-li včelstvu  zásoby, můžeme je dodat například zpracované v plástech z loňských zásob.

V tuto dobu by v úlu mělo být alespoň půl vysokého. nebo 3/4 nízkého nástavku glycidových zásob (8-12 kg). Nejsou-li zásoby v úle, musíme je dodat bez zbytečného odkládání. Nedoporučujeme přidávat cukerný roztok. Štěpení sacharózy by bylo pro včelstvo příliš vyčerpávající. Nejlepší je vložit těsně k obsednutému prostoru nahřáté zpracované zásoby v plástech. Může to být např. plást s medem, který po odvíčkování mírně orosíme vodou. Protože med je hydroskopický, bude další vlhkost pohlcovat ze vzduchu a tím se postupně rozpouštět a ředit. Nemáme-li zásobní plásty, vetřeme do několika souší mírně nahřátý med a rovněž je vložte do těsné blízkosti sezení včel. Nepoužijeme ke zkrmování jiný, než vlastní med. Mohli bychom přenést závažná bakteriální či virová onemocnění.

Dodání scházejících pylových zásob je dost problematické. Při podávání pylu hrozí rozšíření nebezpečných nákaz. Zkrmování pylových náhražek zatím neprokázalo žádný pozitivní vliv. Proto se snažíme v době pylových snůšek poskytnout včelstvům tolik prostoru, aby si vytvořila dostatečné zásoby této nenahraditelné potravy.

Bez vody se medu a dobrého medobraní nedočkáte

S rostoucími plochami plodu roste ve včelstvu potřeba vody. Dbáme na to, aby včelí napaječka byla stále funkční a čistá. Nejvýhodnější jsou napaječky se stále tekoucí vodou, přímo na stanovišti, na slunném místě, ne však před česnem. Mějme na paměti, že podávání čisté vody v blízkosti úlu, nejlépe přímo v česně, je jednou z významných možností, jak zvýšit celkový medný výnos, protože vhodné napajedlo zachrání život tisícům létavek, které se jinak na cestách pro vodu v chladném počasí často ztratí.

Zatavování voskových mezistěn

Připravte si i potřebný počet mezistěn.(Mezistěny nejen na rámkovou míru 39 x 24 můžete nakoupit naší prodejně včelařských potřeb) Na jejich zatavování je nyní nejvyšší čas. Mezistěny by měly být předem nahřáté alespoň na pokojovou teplotu, aby se při zahřátí a tím rozpínání v úlu příliš nekroutily.

Výměna dna a likvidace nemocných včelstev

Je vhodné vyčistit podmet. U nástavkových úlů pohodlně vyměníme celé dno za rezervní, oškrábané a ožehnuté plamenem. Včelstva, u nichž propukla nosematóza, je lepší vysířit, dílo vytavit, rámky spálit a úly desinfikovat plamenem.

Pokud některé včelstvo uhynulo, musíme zaslat vzorek uhynulých včel okresní veterinární správě k vyšetření. Pokud včelstvo neuhynulo v důsledku nebezpečného onemocnění, nic neriskujete. V opačném případě máme šanci umožnit včasná opatření k zachránění velkých hodnot.

Článek inspirován moderním včelařem a textem od Mgr. Vlastimila Protivínského