/header.jpg

Aktuální výkupní cena vosku 210Kč/kg, výměna za mezistěny 35 Kč/kg.

Klíckování matek

Podívejme se na problematiku kličkováni matek v období 21 dní před první fumigací prakticky do doby posledního ošetření. Pokud matky zaklíckujeme při dodržení dále uvedených zásad, nebudeme mít v době ošetření ve včelstvech zavíčkovaný plod a všechny zaklíckované matky přežijí:

• matku umístíme do klícky průchodné pro včely 21 dní před prvním ošetřením;

• klícku umístíme na místo, přibližně do středu, kde bude po dobu 60-70 dní sezení včel - do prostřední uličky nebo středového plástu na rozhraní posledního plodu a zimních zásob;

• nenechávejte matku v klícce déle, někdo v minulém roce doporučoval ještě v lednu a únoru, při pokusech jsme zaznamenali 50% ztráty;

• nepodceňujte umístění klícky s matkou, včely se příliš v tomto období

o matku nestarají!

Ke klíckování lze použí z naší nabídky například Průlezná klícka: Školkovací klícku s průlezem popřípadě zdvojenou průleznou klícku zařízneme do prostředního plástu sezení ve svislé poloze.
Velkoplošná klícka (izolátor): Klícka se umisťuje do prostřední rozšířené uličky sezení včelstva ve výšce, kdy horní část klícky zasahuje do věnce se zásobami, popřípadě se dotýká horní loučky plástu.

 Před první fumigací je nutné vložit do podmětu podložky. Spad po první fumigaci nám odpoví, jak úspěšné bylo letní a podletní ošetření a jakou máme nákazovou situaci na stanovišti! Pokud je u všech včelstev spad v několika desítkách, můžeme být klidní, situace je velice dobrá. Pokud se u některých včelstev vyskytnou počty 300 a více, může to signalizovat, že tato včelstva ve svém doletu vyloupila včelstva hynoucí na varroázu. Pokud jsou spady u většiny včelstev nad 300 a někde máme „červené podložky", pak je situace vážná. Je až nepochopitelné, kolik včelařů se nepodívá na spady po první fumigaci a nezíská tak velice cenné informace.

Pečlivým podzimním ošetřením se i můžeme roztočů ; Zbavit, dlouhověkost ale poškozeným včelám nevrátíme a viry ve včelstvech zůstanou. Jejich škodlivost především zkrácením života včel se může projevit již v průběhu podzimu nebo na jaře 2017.

Často slýcháme jako výrobci stížnost na kapátka na lahvičkách, že jejich funkce je nevyhovující, že původní byly lepší. Původní kapátka na určitém počtu lahviček netěsnila a po prvním použití musela být přepravována ve svislé poloze. Nově používaná kapátka jsou na vyšší technické úrovni. Aby správně kapala, je nutno postupovat podle příbalové informace, kde je postup při kapání na fumigační proužky podrobně popsán. Pokud se objeví kapka mezi kapací trubičkou a okrajem kapátka, musíme ihned přestat kapat a několikrát lahvičkou ve svislé poloze dnem klepneme o pevnou podložku a nežádoucí tekutinu vytěsníme z meziprostoru zpět do lahvičky.

Včelař je povinen o provedení ošetření u svých včelstev vést záznam. Velká část ZO vyhotovuje hromadné seznamy s daty o ošetření. Státní veterinární správa má možnost tyto záznamy kontrolovat.

Z časopisu včelařství