https://www.vceliobchod.cz/images/1/pastovany-med-clanek-pastovani-medu-24.jpg

Jak na pastování medu?

Produkce medu, podobně jako jiná odvětví zemědělské výroby, zažívají kolísání produktivity během různých ročních období. Období hojnosti se střídají s méně plodnými časy. Po slabších sezónách bývá med snazší prodat, neboť je mnohem méně dostupný.

V období medobraní je na trh uvedeno velké množství medu, což zvyšuje cenovou konkurenci. V těchto situacích se nabízí možnost rozšíření sortimentu, což může přitáhnout nové zákazníky a podnítit stávající zákazníky, aby u nás nakupovali více.

Jedním z jednoduchých způsobů, jak tyto cíle dosáhnout, je pastování medu. Dále lze med obohatit o různé přísady, jako je lyofilizované ovoce, což zvyšuje jeho tržní atraktivitu.

Proč pastovat med?

Pastování medu je známou technikou, ovšem zatím se mu nedostává velké oblibě. Na trhu je pastovaný med stále relativně vzácný. Přesto pastování medu představuje pro včelaře zajímavou příležitost, umožňuje totiž diversifikovat produkty a nabízet med v nových, atraktivních formách. Pastováním lze v medu zachovat kvalitu a prodloužit jeho trvanlivost, což přináší včelařům mnoho výhod a nabízí zákazníkům unikátní produkt.  

Zvýšení prodeje medu prostřednictvím pastování

Pastování medu nabízí různé možnosti, jak zvýšit prodej včelařských produktů. Existuje již specifická skupina zákazníků, kteří preferují pastovaný med, zaujala je nejspíš jeho konzistence, která se snadno roztírá na chléb a je obzvlášť populární mezi dětmi.

Ačkoliv se pastování často spojuje s řepkovým medem, není to jediný typ medu vhodný k této úpravě. Pastování lze aplikovat i na med z jiných druhů rostlin, což umožňuje včelařům rozšířit nabídku svých produktů. Diversifikace sortimentu může přilákat nové zákazníky a zaujmout návštěvníky včelařské prodejny či stánku na trhu.

Navíc v dnešní době upřednostňují spotřebitelé pohodlí při nákupu a rádi si zařídí své potřeby na jednom místě. Rozšíření sortimentu o různé druhy pastovaných medů tedy může znamenat zvýšení celkového počtu prodejů.

Prodej medu za vyšší cenu díky pastování

Pastování medu vyžaduje čas, práci a investici prostředků do kvalitního vybavení. Bylo by vhodné, aby byli kupující informováni o této skutečnosti, pomůže jim to pochopit, proč je pastovaný med dražší. Klíčem k úspěchu je představit tuto skutečnost citlivě a přesvědčivě, aby nedocházelo k negativním reakcím ze strany zákazníků.

Investice do zařízení na pastování medu se může vyplatit již během první sezóny. V následujících letech tato investice přinese měřitelné výsledky, jelikož zařízení bude kontinuálně generovat zisk. Při marketingu pastovaného medu je důležité zdůraznit jeho exkluzivitu a kvalitu, což osloví ty nejnáročnější zákazníky. Dobře podaný argument může přesvědčit zákazníky k prvnímu nákupu, a pokud produkt splní jejich očekávání, je pravděpodobné, že se stane stálou součástí jejich nákupů.

Pastování medu – rostoucí prodeje a vyšší ceny

Pastování medu může v dlouhodobém horizontu přinést nejen vyšší prodeje, ale i možnost prodeje za vyšší ceny, což je velmi realistický scénář. Klíčem k úspěchu je, jako v mnoha jiných oblastech, především kvalita.

Med, který se nabízí ke konzumaci, musí být pečlivě připraven. Proces pastování by měl probíhat v optimálních podmínkách s použitím kvalitních surovin. Je důležité, aby proces trval dostatečně dlouho, aby se případné větší hrudky úplně rozpadly a med měl výsledně jednotnou, hedvábnou texturu. Med s takovou konzistencí si rychle najde svoji zákaznickou základnu, která bude pravidelně navracet pro nové dodávky této delikatesy.

Jak pastovat med?

Existuje několik technik pastování. Někteří včelaři používají pro ruční pastování vrtačky s míchadly, avšak pro dosažení nejlepší kvality by neměly být používány žádné zkratky. Kvalita finálního produktu je totiž ovlivněna mnoha faktory spojenými s procesem výroby. Proto je klíčové mít správné vybavení.

Pro tento účel jsou k dispozici speciální pastovače medu, které lze vybírat s ohledem na různé výkonnostní potřeby. Tyto stroje jsou vybaveny řídícími jednotkami, umožňující nastavení provozních parametrů. Některé modely mají integrované ohřívací pláště, zatímco jiné ne. Výběr konkrétního zařízení by měl být proveden na základě pečlivé analýzy specifických potřeb a plánovaného využití zařízení.

Jak je pracovní postup při samotném pastování?:

Použijte med v tekutém stavu a med, který již začal krystalizovat (takzvaný starter).
Kombinace tekutého medu a medu v předkrystalizační fázi.
Směs různých typů medu včetně tekutého, krystalizovaného a částečně krystalizovaného medu.

Všechny tyto metody obvykle vedou ke kvalitnímu výsledku, takže se není třeba obávat neúspěchu.

Které druhy medu se hodí ke pastování?

Pro pastování je vhodná řada druhů medu, mezi které patří:

řepkový med,
výběr z květů více druhů rostlin,
borůvkový med,
med z ostružiníků (lesní med),
lipový med,
zlatobýlový med atd

Každý z těchto medů může být použit k pastování v závislosti na preferencích chuti a dostupnosti.

Proces pastování medu

Řepkový med dosahuje požadované hedvábné konzistence velmi rychle, často už po dvou dnech pastování. Naopak letní a podzimní medy často vyžadují delší dobu zpracování. Jarní pylové medy se rovněž pastují s rychlejšími výsledky.

Zařízení pro pastování medu

Pro pastování medu se používají speciální pastovače medu, které jsou dostupné v různých velikostech nádrží. Nabízíme modely s kapacitami 50 l, 70 l, 100 l, 150 l a 200 l, a jsou k dispozici ve verzích s napájením 230 V nebo 400 V. Tyto pastovače mají typický provozní cyklus trvající 75 minut, během kterého se med míchá po dobu 15 minut, následovaných 60 minutami odpočinku. Zařízení jsou vyrobená z nerezové oceli a jsou vybavena vypouštěcími ventily, které mohou mít průměr 6/4″ nebo 2″. Výkon motoru závisí na velikosti zařízení, přičemž se pohybuje od 0,18 kW u nejmenšího modelu po 1,1 kW u největšího modelu. Rychlost míchání dosahuje 36 otáček za minutu.

V nabídce máme i pastovače medu s ohřívaným pláštěm. Všechna zařízení jsou vybavena intuitivními ovladači s napájením 400 V nebo 230 V.

Investice do zařízení na pastování medu

Zařízení pro pastování medu nabízí včelařům řadu dodatečných výhod. Jednou z klíčových je možnost dekrystalizace medu. Například u rychle krystalizujícího medu, jako je řepkový, může dojít k situaci, kdy není možné okamžitě zahájit míchání po jeho nalití do zařízení a med zkrystalizuje. V tomto případě je nutné celou dávku zahřát na teplotu okolo 30 °C, což je pro kvalitu medu bezpečné a nezpůsobí snížení enzymatické aktivity. Toto zahřátí umožní míchadlu začít efektivně pracovat a proces pastování může probíhat při pokojové teplotě bez dalšího ohřevu.

Investice do pastovacího zařízení proto může přinést signifikantní přínosy. Pastovaný med je atraktivní pro spotřebitele: nekapá, není nepořádku během servírování a je snadnější vytáčení z obalu. To je obzvláště oceněno u rodin s dětmi, kde si děti mohou snáze zvyknout na konzumaci medu, což může vést k dlouhodobým zvykům.

Z hlediska prodeje znamená rozšíření produktového portfolia zvýšení příjmů včelaře a nárůst počtu zákazníků. Nákup zařízení na pastování medu, přestože vyžaduje počáteční kapitálový výdaj, se může rychle amortizovat. Kromě toho pastovaný med může být obohacen o různé přísady, což poskytuje další možnosti pro diversifikaci produktů a zvýšení jejich tržní atraktivnosti.

Investice do zařízení na pastování medu

Zařízení pro pastování medu nabízí včelařům řadu dodatečných výhod. Jednou z klíčových je možnost dekrystalizace medu. Například u rychle krystalizujícího medu, jako je řepkový, může dojít k situaci, kdy není možné okamžitě zahájit míchání po jeho nalití do zařízení a med zkrystalizuje. V tomto případě je nutné celou dávku zahřát na teplotu okolo 30 °C, což je pro kvalitu medu bezpečné a nezpůsobí snížení enzymatické aktivity. Toto zahřátí umožní míchadlu začít efektivně pracovat a proces pastování může probíhat při pokojové teplotě bez dalšího ohřevu.

Investice do pastovacího zařízení proto může přinést signifikantní výhody. Pastovaný med je atraktivní pro spotřebitele: nekape, neteče během servírování a snadno se roztírá. To ocení hlavně rodiny s dětmi, kde si děti mohou snáze zvyknout na konzumaci medu.

Z hlediska prodeje znamená rozšíření produktového portfolia zvýšení příjmů včelaře a nárůst počtu zákazníků. Nákup zařízení na pastování medu, i když vyžaduje počáteční kapitálový výdaj, se může rychle amortizovat. Kromě toho pastovaný med může být obohacen o různé přísady, což poskytuje další možnosti pro diversifikaci produktů a zvýšení jejich tržní atraktivity.