https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarieum-kveten-24-01.jpg

Včelařské kalendárium – květen 24

A. Legislativní povinnosti v květnu:

  1. Hlášení stavu přezimovaných včelstev za příslušnou včelařskou organizaci (stavy měly být zjištěny od února).

B. Doporučení pro včelařské práce v květnu:

  1. Poskytnutí dostatku prostoru včelstvům:
    Proč? Zabraňuje rojení a podporuje zdravý včelí stav.

  2. Uvědomění si důležitosti tvorby oddělků a správného načasování:
    Kdy a proč je vhodné dělat oddělky.

  3. Eliminace nejčastějších chyb při tvorbě oddělků.

  4. Značení matek barvou zelenou pro rok 2024.

  5. Medobraní – činnost, na kterou se všichni těšíme.

Krása včelařské práce spočívá v neustálém učení. Každý rok je jiný a proto je důležité vnímat včelu jako živý tvor, který se přizpůsobuje neustále se měnícím přírodním podmínkám. Pracujme v souladu s přírodou a získáme tak maximální výsledky.

Co musí včelaři udělat v květnu na základě legislativy?

A1: Je nutné odeslat hlášení o stavu přezimovaných včelstev za příslušnou včelařskou organizaci (ZO). Tyto stavy měly být zjištěny již od února.

Tato informace je důležitá jak pro Český svaz včelařů z hlediska statistik, tak pro samotné včelařské organizace pro objednávání léčiv. Bohužel, některé informace naznačují, že při předání odpovědnosti za léčení včelstev na včelaře dochází v některých případech ke zhoršení nákazové situace. Kvalitně fungující včelařské organizace nám pomáhají, aby to pro nás včelaře bylo co nejsnadnější, ale musíme se sami postarat o své včely. Je to naše povinnost!

Co by bylo vhodné udělat?

B1: Je důležité poskytnout včelstvům dostatek prostoru. Proč?

Hlavní důvody jsou následující:

Zajištění místa pro odkládání nektaru: V silných nárazových snůškách jsou včely schopny denně přinést až 5 kg nektaru do úlu. Pro toto množství je nezbytné, aby včelstvo mělo dostatek místa, kam tento nektar uložit. Nedostatek prostoru by nám bral možnost dosažení maximálního výnosu medu.

Prevence rojení: Nedostatek prostoru včelstvu může vytvářet tlak na rojení. Pokud včely nemají dostatek prostoru k rozšiřování a ukládání zásob, mohou se začít připravovat na roj. Je důležité včas jim poskytnout dostatek místa a rozšířit úl, aby se zabránilo rojení.

Rozšíření prostoru pro včely jsme již diskutovali v předchozím měsíci. Vzhledem k tomu, že stavba včelstva je aktuálně v plném proudu, je důležité využít tento stavební pud včel a poskytnout jim dostatek místa. Důležitým faktorem je síla včelstva a množství snůškových podmínek na daném stanovišti. Na rámkové míře 39 × 24 cm by silné včelstvo mělo mít v průběhu sezóny kolem 4 nástavků a u systému Langstroth cca 6 nástavků.

B2: Je nutné si uvědomit, proč je tvorba oddělků důležitá a kdy dělat oddělky.

Existují DVA hlavní důvody pro tvorbu oddělků:

a) Vytvoření rezervních včelstev a omezení rojení:

Tvorba oddělků nám umožňuje vytvořit rezervní včelstva, která mohou sloužit jako záloha v případě, že se něco stane mateřskému včelstvu. Tímto způsobem minimalizujeme riziko oslabení včelstva a omezení rojení.

b) Zvýšení výnosů z včelstva:

Snížením rojení díky tvorbě oddělků dosáhneme větších výnosů z včelstva. I když vytváříme oddělky, máme stále dostatek včel pro sběr medu.

Omezení rojení - snížení rojové nálady včelstva:

Včelstva mají obvykle nejvyšší tendenci rojit se od třetí dekády května. Pokud chceme omezit rojovou náladu, je vhodné vytvářet oddělky ideálně v první dekádě května (v závislosti na umístění stanoviště).

Pokud vezmeme v úvahu několik čísel:

Jeden plodový plást rámkové míry 39 × 24 cm má plochu přibližně 8 dm2 z jedné strany plástu. Na 1 dm2 se vylíhne přibližně 400 včel.
Tedy na oboustranně zavíčkovaném plástu (16 dm2) se vylíhne přibližně 6 400 včel, což představuje 0,64 kg včel (do kilogramu se vejde 10 000 včel).

Pokud tedy odebereme jeden oboustranně zavíčkovaný plodový plást do oddělku, odebíráme přibližně 0,6 kg včel, které se vylíhnou do 10 dnů. Oddělky jsou také naplněny zásobami, které jsou přeneseny z mateřského včelstva (jak jsme již popisovali v kalendáriu z března). Celkem tedy odebereme z včelstva přibližně 1 kg včel.

Včely, které by se z plástů vylíhly, se v květnu příliš nepodílí na hlavní snůšce, takže nemají z hlediska výnosu význam. Avšak jejich odebráním z včelstva snižujeme přebytek včel v úlu a tím i možnost rojení.

B3: Eliminování největších chyb při tvorbě oddělků

Největší chyby při tvorbě oddělků jsou následující:

a) Do oddělků se často dávají zásoby a otevřený, nikoliv zavíčkovaný plod. To je velká chyba. Proč? V prvních dnech po vytvoření oddělku se tam nové včely nevylíhají a proces oživení oddělku probíhá pomaleji. Cílem je vytvořit z oddělku silné produkční včelstvo pro budoucí rok, a proto je důležité včas poskytnout oddělku zavíčkované plody.

b) Další chybou je vychovávání nové matky z otevřeného plodu z tzv. nouzových matečníků. To je velmi nevhodné. Matky z nouzových matečníků mají neznámou kvalitu. Když se vylíhne prvorozená matka, zlikviduje všechny zbylé matečníky, což znamená, že se vylíhává z nejstarších larviček, které včely začaly krmit. To odpovídá nižší kvalitě a může vést k potlačení vzniku mladších a kvalitnějších matek v matečnících.

Co je třeba změnit, aby bylo toto správné (dobré) zejména pro včelaře:

a) Do oddělků je třeba vkládat plásty s obsazenými včelami i s zavíčkovaným plodem.

b) Do oddělků se vkládají matečníky ve stáří 15 dnů, takže se další den z nich vylíhne matka. Matečníky je možné zakoupit u včelařů, kteří chovají matečky kraňského plemene, které jsou domácí a přizpůsobené našim podmínkám.

c) Bylo by možná lepší dovoz a rozchovávání jiných plemen než kraňské včely. Komerční prodej například plemene buckfast, které není přizpůsobeno našim klimatickým podmínkám, představuje velký problém, zejména kvůli jeho nezkušenosti s přežitím v příliš tvrdých zimách (bylo vyšlechtěno pro jiné klimatické podmínky).

B4: Značení matek - pro rok 2024 je zelená barva

Značení matek je relativně jednoduchý proces. Můj pohled je, že nejsnazší způsob je značení v ruce. To není složité a prakticky pro každého včelaře proveditelné. Doporučuji všem včelařům zakoupit si barvu na značení matek, chytit trebce mezi palec a ukazováček a zkusit ji označit. Vyžaduje to jen trochu cviku. Pokud během jednoho nebo dvou dnů postupně zvládnete označit kolem 50–100 trubců, můžu s klidným svědomím říct, že budete bez problémů zvládat i značení matek. Jen se do toho pusťte. Pro zkoušení značení matek je ideální využít barvu určenou na příští rok, protože označení trubci se rozletí do všech včelstev a příštího roku se již nedožijí.

B5: Medobraní - činnost, na kterou se všichni těšíme

Koncem dubna, v květnu a v první polovině června je úl obohacen o tolik nektaru, že včely zpravidla při vytáčení medu neotravují a nevadí. Proto můžeme odebírání medných plástů a jejich vytáčení provádět v klidném tempu.

Při medobraní a následném skladování medu je důležité dodržovat následující:

a) Při odebírání plástů je vhodné zakrývat nástavky s plásty vlhkým plátnem nebo ručníkem. Tím zabráníme včelám ve snaze pátrat po příčině odebírání medu (v tomto období většinou ke slídění nedochází).

b) Při prvním medobraní odebírejme pouze plně zavíčkované plásty, buď celé zavíčkované plásty nebo plásty zavíčkované z 2/3, v závislosti na použitém rámovém měřítku (39 × 24 nebo 2/3 Langstroth). Cílem je získat zralý med.

c) Při medobraní neodebírejme včelám veškerý med. Zanechte jim dostatečné množství, aby odběr nebyl pro ně stresující a aby mohly doplňovat prázdné nebo poloprázdné plásty.

Příklad: Pokud včelstvo má 6 nástavků LG a 2 nebo více nástavků jsou plných medu, odebereme jeden nástavec, vytočíme med a vrátíme prázdné plásty. Během druhého týdne, při trvající snůšce, můžeme odebrat další nástavec.

d) Med ukládáme do suchých a čistých uzavřených nádob. Tím zajistíme jeho kvalitu a dlouhou trvanlivost (určitě by se našly příklady, proč je důležité dodržovat tuto zásadu).

e) Med prodáváme ve čistých sklenicích s twist-off víčkem ozdobených včelařskou tématikou.

Z časopisu včelařství od Pavla Konečného