Zpět na: Etikety na med

Odstraňovač etiket na sklenice s medem - 200 ml

387,00 Kč
bez DPH: 319,83 Kč

Dostupnost:
Kód zboží: 6541
Vysoce účinná směs rozpouštědel pro rychlé odstranění samolepicích papírových etiket a lepkavých zbytků bez poškrábání a namáhavého čištění.

Odstraňovač etiket na sklenice s medem - 200 ml

Vysoce účinná směs rozpouštědel pro rychlé odstranění samolepicích papírových etiket a lepkavých zbytků bez poškrábání a namáhavého čištění. NSF uvedené pro potravinářský průmysl. Dodáváno s rozprašovací trubicí a dávkovacím kartáčkem. 200 ml rozprašovač

Upozornění na nebezpečí:
Extrémně hořlavý aerosol
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout
Způsobuje podráždění kůže
Může vyvolat alergickou kožní reakci
Způsobuje vážné podráždění očí
Může způsobit ospalost a závratě
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní instrukce:
Udržujte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení.
Nádoba pod tlakem: Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/páry/aerosolů.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Obsah/nádoba v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy
likvidace zásob.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Dezinfekční prostředek FAM 30 1l
895,00 Kč

Dostupnost: skladem
Dezinfekční prostředek SHIFT 5l
1380,00 Kč

Dostupnost: skladem
Náhradní knoty k odpařovači Nassenheider Professional a HNáhradní knoty k odpařovači Nassenheider Professional a H
57,00 Kč

Dostupnost:
Odpařovač těkavých látek - originál Nassenheider HOdpařovač těkavých látek - originál Nassenheider H
525,00 Kč

Dostupnost: skladem