/header.jpg

košík je prázdný

Aktuální výkupní cena vosku 220 Kč/kg, výměna za mezistěny 35 Kč/kg.

Listopad

Listopad již patří do období včelařské zimy, i když především počátkem měsíce bývají ještě dny příznivé pro let včel. Někdy včely dokonce ještě přinášejí roušky pylu, zvláště v období, kdy přírodu ještě nespálily první silnější mrazy. Přinášený pyl však již nemá zásadní vliv na život a zimování včelstev. Včely jej ukládají do volných buněk v blízkosti sezení chomáče, pokud tam nějaké takové jsou.

Když teploty klesají k 10 °C a níže, stahují se včely postupně do chomáče na místo posledního plodu, přestávají ovládat ventilaci v úlu a tím i ventilaci u česna. Chomáč je v kontaktu s glycidovými zásobami (med, zpracované krmivo na zimu) a spotřebovává je na výrobu tepla v chomáči. V tuto dobu již včelstvo nevytápí úlový prostor. Produkt tohoto procesu, vlhký a teplý vzduch, stoupá ke stropu, protože je lehčí než ostatní vzduch v úlovém prostoru. Pokud se shromažďuje pod stropem a uteplení stropu je nepropustné (fólie, pěnový polystyren, plechové víko) a vzduch nemá možnost uniknout (např. otevřeným očkem v horním nástavku nebo propustnou částí stropu), pak se na stropě vytvoří kondenzační vrstva a vlhkost se svými důsledky (plísně) zůstává v úlovém prostoru. To je pro zimující včelstvo silně zatěžující. Přes zimu má být v úlovém prostoru sucho, vlhkost se může objevit na podložce v podmětu na nejchladnějším místě u česna.

Ještě jednou si zopakujeme úpravu úlového prostoru na zimu. Česno necháme velké na 2/3 šíře dna, na výšku 10 až 15 mm. Proti vniknutí hlodavců ho chráníme pletivem nebo děrovaným plechem s otvory 6 x 6 až 7x7 mm. Obdobně chráníme očka, česnový uzávěr na polohu proti výletu matky je příliš malý otvor. Na některých stanovištích je nutné úly chránit před poškozením ptactvem. Zde pomůže úly nebo skupiny úlů obtáhnout pletivem nebo obalit fólií, na které se pták nemůže zachytit. Na strop úlového prostoru, přímo na horní loučky, položíme paropropustnou fólii, nebo lépe fólií přikryjeme skoro celý strop, necháme volné části všech uliček (2-3 cm) a volnou část uliček přikryjeme papírem, třeba novinami. Na celý strop položíme paropropust-né uteplení (plsť, firon, rohože apod.), pod plechovým víkem musíme prostor odvětrat. Při tomto uspořádání vlhký vzduch z každé uličky prostoupí papírem, paropropustným uteplením a zpod plechu střechy nebo víka je vlhkost odvedena do okolního ovzduší.

Většina včelstev na stanovišti je bez plodu, ale neplatí to stoprocentně. Jako protivarroázní ošetření volíme počátkem měsíce za venkovních teplot nad 10 °G fumigaci. Koncem měsíce už s fumigací nepočítáme, musíme použít aerosol. Jediným schváleným přístrojem je Aerosolový vyvíječ tyčkový VAT la. Aby byla účinnost co nej vyšší, nesmí ve včelstvu být za víčkovaný plod. Kouř z fumigace s účinnou látkou ani aerosol víčkem plodu neprostupují, takže roztoči pod víčkem jsou chránění.

Jaký je správný postup při ošetření aerosolem? Jako nosné médium se používá voda nebo aceton čistý (podle Českého lékopisu pure), případně aceton p.a. Nesmí se použít ředidlo C, to nemá s acetonem nic společného. .

Při ošetřování včelstev a dávkování je nezbytně nutné dodržet správný pracovní postup. Celý návod najdete na stránkách Výzkumného ústavu včelařského, zde uvádím jen ty nejdůležitější body, ve kterých včelaři často chybují.

Hned na začátku je samozřejmé potřeba připojit vyvíječ aerosolu ke zdroji natlakovaného vzduchu zasunutím koncovky, do rychlospojky. Regulačním ventilem pak nejprve podle manometru seřídíme tlak na hodnotu 500-600 kPa (5-6 atm) a zkontrolujeme, zda neprobublává sací košíček. Pak snížíme pracovní tlak na cca 50 kPa (0,5 atm) a zkontrolujeme činnost zmlžovačů. Ze všech šesti kuliček zmlžovačů v tu chvíli musí odkapávat kapalina. Až poté teprve nastavíme pracovní tlak na 300-400 kPa (3-4 atm).

Při použiti acetonového roztoku společně s přípravkem M-l AER je důležité nechat vyvíječ dvě až tři minuty běžet takříkajíc naprázdno, tedy aby aerosol odcházel do volné atmosféry. Vyvíječ se při tom ochladí a má pak normální výkon. Tento krok opravdu nepodceňujte, protože bez běhu naprázdno, tedy bez tohoto ochlazení, hrozí při použití přípravku M-l AER v acetonu, že u prvních dvou až Čtyř včelstev dojde k předávkování, což samozřejmě může vést i k jejich poškození.

Ve výjimečných případech můžeme aplikovat aerosol očkem o minimální velikosti 25 mm, ale toto očko musí ústit do uličky. Musíme však zároveň počítat s delší expozicí, protože při zúžení dochází k větším ztrátám. Pro takové použití je tedy nutné u přístroje otestovat jeho výkon na tuto aplikaci. Nejlepší je ovšem samozřejmě aerosol aplikovat do podmětu.

Pozornost věnujte i výkonovému Štítku, kterým je každý vyvíječ opatřen. Udává totiž výkon vyvíječe při provozním tlaku 300 a 400 kPa u vodní emulze při teplotě aerosolu 10 °C na výstupu z hubice. A podle tohoto výkonu pak vyvíječe dělíme na ty s výkonem pod 1,5 ml/min a nad 1,5 ml/min bez ohledu na to, při jakém tlaku vyvíječ na tento výkon pracuje.

Druh aerosolu Venkovní teplota,. Délka expozice do včelstva
Aerosol z vodní emulze- Nad 10°C 120 sekund
Aerosol z acetonového roztoku -5°C až +10°C 30 sekund

Uvedené hodnoty platí pro středně silná včelstva obsedající v jednom nástavku 6-10 plástů 39 x 24 a pro vyvíječe s výkonem nad 1,5 ml/min.

Pokud ošetřujeme včelstva, která v nástavkových úlech obse-dají dva nástavky, je třeba prodloužit čas při použití vodní emulze při venkovní teplotě 10-15 °C o 45 sekund, při teplotě nad 15 °C o 30 sekund a u acetonového roztoku pak o 10 sekund. Zásadně důležité však je pamatovat na to, že počítáme pouze nástavky obsazené včelami.

U slabších vyvíječů, tedy těch s aktuálním výkonem pod 1,5 ml/min, prodlužujeme dobu expozice stejně jako pro včelstva ve dvou nástavcích. Při použití těchto vyvíječů u nástavkoyých úlů se dvěma obsednutými nástavky tedy prodlužujeme čas dvakrát. Mějte také na paměti, že utěsněné česno je třeba uvolnit za 30 minut po ošetření.

Po skončení denního ošetřování včelstev vylijte zbytek zásobního roztoku z lahve do půdy (ne do vody nebo v její blízkosti), do lahve (i po acetonu) pak nalijte čistou vodu. Vyvíječ nechte ještě chvíli běžet, vodu vylijte, nalijte novou a celou tuto proceduru opakujte tak dlouho, dokud se voda kalí. Nakonec nechte vyvíječ běžet bez lahve až do té doby, kdy v sacích trubičkách nebude žádná voda.

Než vyvíječ po práci uložíte, vyšroubujte regulační ventil z rukojeti, vyjměte filtrační hmotu FIRON a nechte i s rukojetí vyvíječe vyschnout. Znovu dohromady vše sestavte až bezprostředně před dalším použitím.

V listopadu již není tolik práce kolem včelstev na stanovišti, takže se již můžeme připravovat na další sezónu. Možností je několik. Například příprava rámků včetně drátkování je práce náročná na čas, takže je na to ideální doba. A připravené rámky se vždy hodí, takže čím více si jich vyrobíte, tím lépe. Ke drátkování použijeme nerezové drátky. Ale pokud jste získali vosk, aniž byste drátkování porušili, pak stačí vyvařené rámky dočistit a drátky napnout. Tímto způsobem se dá ušetřit mnoho pracovního času.

z časopisu včelařství Dr. Ing. František Kamler