Zpět na: Práce s včelím medem

Čistič nerezové oceli ApiDana®  - 250 ml

158,00 Kč
bez DPH: 130,58 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 5539
Nerezové povrchy mohou být znečištěny například kontaktem s neupravenými kovy, rzí nebo dalšími nepříznivými vlivy.
Přípravek ApiDana® přináší účinné čištění a péči o vaše nerezové včelařské potřeby. Doporučuje se spolu s hadříkem z mikrovlákna.

Čistič nerezové oceli ApiDana®  - 250 ml

Nerezové povrchy mohou být znečištěny například kontaktem s neupravenými kovy, rzí nebo dalšími nepříznivými vlivy.
Přípravek ApiDana® přináší účinné čištění a péči o vaše nerezové včelařské potřeby. Doporučuje se spolu s hadříkem z mikrovlákna.

250ml lahvička s rozprašovačem

Bezpečnostní upozornění:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. Je možný vznik statického náboje s následným elektrickým jiskřením. Během práce zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo vznícení hořlavých par. Nebezpečí uklouznutí v případě rozlití.


Bezpečnostní instrukce:
Při požití: Ihned volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Pokud zaznamenáte podráždění dýchacích cest, závratě, nevolnost nebo ztrátu vědomí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se dýchání zastaví, podpořte dýchání ventilátorem. V případě kontaktu s pokožkou omyjte mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima důkladně vypláchněte vodou. Pokud dojde k podráždění, kontaktujte lékaře. Při požití může být produkt vdechnut do plic a způsobit chemický zápal plic. Skladujte pod zámkem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se