Kalendárium červenec

Červenec je měsícem mnoha změn ve včelstvu. Pozvolna konči nektarová a medovicová snůška. Matky postupně zakládají zimní generaci včel. Končící letní včely mění chování k vyšší ostražitosti na česnech a současné slídí po ubývajících zdrojích. Dokážou snadno vyloupit slabá u bezmatečná včelstva. Po letním slunovratu ustává stavba na mezistěnách a matky budou zakládat stále menší plochy plodu. Pro včelaře přišla doba posledního medobraní a nyní se musí postarat o dodání glycidových zásob a současně ochránit včelstva proti varroáze. Červenec je s přicházejícím podletím právem považován za začátek včelařského roku, protože správné zásahy v této době jsou předpokladem pro úspěšnou další sezónu, zatímco chyby mohou naopak vést k oslabení, ale i k pozdějším úhynům včelstev.
 

Hlavní zdroje pylu, nektaru a medovice

V končícím plném létě a v následujícím podletí se můžeme při příznivých teplotních a vlhkostních podmínkách dočkat intenzivnější snůšky nektaru i medovice z lípy malolisté. V lesích dokvétají maliník a ostružiník a při přemnožení mšic na jehličnatých i listnatých stromech mohou včely k naší radosti získat chutné medovicové medy. Ovšem k našemu zklamání to mohou být i medy melicitózní. Na polích i loukách jsou dobrým zdrojem všechny druhy jetele, pozdní výsevy svazenky, komonice a hořčice. V teplejších oblastech dává dobrý med slunečnice. Kvetoucí vrbky, starčeky, třezalky a zlatobýly jsou rovněž dobrými, i když spíše podněcujícími zdroji nektaru.

Většina jmenovaných, ale i dalších kvetoucích rostlin je pro včely současně životně důležitým zdrojem pylu, jehož dostatečná pestrost a množství jsou třeba za účelem zajištěni kvalitní výživy pro vznikající dlouhověkou generaci včel a v předjaří to bude jedna z důležitých podmínek dobrého jarního rozvoje včelstva.

Vhodná doba pro medobraní

Orientačním vodítkem může být ve středních a vyšších polohách doba po odkvětu lípy malolisté, v teplejších oblastech potom dokvétání slunečnice. Výhodu mají ti, kteří mohou na úlové váze přesně zjistit ukončení snůšky. Po ní nastane určitá stabilizace maxima a poté by již mohl být zaznamenáván pouze pokles. Ze zkušenosti víme, že jsou roky, kdy je v červenci velmi vydatná snůška, ale v některých letech nám již v mednících nic nepřibývá a medná zásoba v důsledku intenzivní výživy plodu ubývá. V „chudých letech“ se může objevit i hladovění včelstev.
Přesto jo mezi včelaři jistá skupina „čekajících“, kteří doufají v další přínosy a s medobraním často otálejí až do poloviny srpna. Přestože se několika kilogramy medu dočkají pouze jednou za mnoho let bývají přesvědčeni o správnosti takového postupu. Ale častěji se jim může stát, že v mednících najdou jen zbytky toho, by zde bylo například v polovině července. Mohou je mít dokonce i úplně prázdné a některá včelstva při zanedbání od včelaře uhynou v bezsnuškovém období hladem.

Zkušenost z posledních let potvrzuje fakt, že oproti minulým letům se vše v přírodě odehrává o poznání dříve. Po mírných zimách přijdou v březnu Či dubnu ze dne na den letní teploty a rychle nakvétá to, co v minulosti rozkvetlo o čtrnáct dnů později. Dnes je problém i dodržení zvyku políbit ženu na 1. máje pod rozkvetlou třešní, když už strom dávno odkvetl. Řepková pole byla dříve žlutá ještě koncem května a nyní bývají i na naší drsné Vysočině v té době již brčálově zelená. I naši předchůdci měli ve zvyku vytáčet naposledy med podle hesla „uprostřed srpna je čas sundat medníky“. Dnes je to z důvodu ochrany zimní generace včel proti varroáze pozdě.

Trocha racionalizace se určitě vyplatí

Všichni včelaři dobře vědí, že jedině zralý 1 med s obsahem vody do 18 % bude trvanlivý. Přesto je každoročně mnoho těch, kteří vytáčejí med s vyšším procentem vody a potom se nestačí divit, když jíní začne kvasit. Velmi dobrou pomůckoví je refraktometr, který by měl mít včelař s sebou, když má v úmyslu odebrat včelám med. Malá kapička medu z nezavíčkované části plástu postačí k tomu, abychom na stupnici refraktometru přesně zjistili procento vody. Potom je snadné rozhodnout, jestli med vybrat, nebo ještě počkat, až včely přebytečnou vodu odpaří.

To, že většina včelařů s malým počtem včelstev používá při odvčelováni medných plástů smetáček, celkem chápu. Ale včelařům se středním nebo dokonce větším počtem včelstev bych dal ke zvážení, zda si to neusnadnit.

Velmi dobrým pomocníkem je rotační ometač včel, který se snadno přenáší a pracuje naprosto tiše díky tomu, že je napájen z autobaterie. Po protažení plástu mezi otáčejícími se kartáči nebo plachetkami jsou včely bez poškození ometeny do sběrného zásobníku.

Při odvčelováni nízkých nástavků se osvědčil vyfukovač včel. Dnes je v prodejnách velký výběr lehkých benzinových přístrojů, které vytvoří dostatečný tlak vzduchu pro snadné odfouknutí včel z meziplástových uliček. Někteří nízkonástavkáři vyfukují včely volně před úly, většina však používá zasíťovanou „voliéru“, která je vrací zpět do úlu.

Vynikajícím pomocníkem pro stažení včel z medníkové části úlu je výkluz. Je jich několik typů, ale v principu jde vždy o přepážku, která má ze strany od medníku otvor - tím včely prostor opouštějí a úzkými tunýlky odcházejí do plodištního prostoru. Výkluz se pod medníkový nástavek vkládá na 12 až 24 hodin a poté odebíráme
medné plásty téměř bez včel. Ale funguje to Jen tehdy, Je-li v plástech pouze med. Pokud by zde byl plod nebo dokonce matka, včely by medník neopustily. A zvedáni těžkých medníků není namáhavé, pokud máme funkční ¨zvedák.

Příprava včelstev na zazimování

V červenci jsme získali med a nyní musíme dodat tolik glycidových zásob, aby včelstva přečkala dlouhé období do nové jarní snůš-ky. Před vlastním krmením včelstev bude nutné upravit plodištni prostor a zjistit, zdaje přítomen plod, což je známka kladoucí matky. Jinými slovy: po medobraní je nutná prohlídka, při které odstraníme vše, co by bránilo budoucímu chomáči včel v přesunu. Jde o nedostavěné nebo panenské plásty a trubčinu. U stěny úlu ponecháme pro budoucí fumigaci volný prostor minimálně o šířce jednoho plástu. Při prohlídce odhadneme množství medných zásob a na základě tohoto zjištění potom dokrmíme cukerným roztokem (2 díly vody, 3 díly cukru) na potřebných cca 20 kg glycidových zásob. Současně s úpravou plodiště můžeme provést i důležité letní ozdravení proti varroáze vložením gabonových pásků mezi plodové plásty nebo podle návodu umístit přípravek s kyselinou mravenčí (Formidol 41g nebo 81g). O důležitosti vyhodnocení denního spadu roztočů a následné ochraně dlouhověkých včel podrobně psal Dr. František Kamler v minulém Kalendáriu.

Při přípravě na zazimování upravíme prostor na pravidelné krmení včel podle našeho způsobu podávání cukerných zásob (zavěšení rámkového, nasazení stropního krmítka apod.). Nikdy neotálíme a co nejdříve po medobraní začneme včelstvům v pravidelných intervalech podávat cukerný roztok. Kvůli slídění včel a riziku vyloupení se osvědčllo krmit navečer a zúžit prostor na přibližně na polovinu. Včelaři často zúží otvor tzv. „na šíři prstu“. Toto je bez problému u zasíťovaných den, ale v úlu s pevným dnem tím připravíme včelám velký stres z nedostatečného provětrávánl a z přehřívání úlového prostoru.

Ve včelstvech, kde starší matky ztrácej: výkonnost, provádějí včely jejích tichou výměnu. Pro nás je proto nyní vhodná doba kdy můžeme matky starší než dva roku měnit za mladé. Ve výhodě jsou ti včelaři kteří včas vytvořili oddělky. V nástavku přidáme osvědčenou metodou přes propíchaný list novin. Oddělek je nyní přímo pokladem i tam, kde zjistíme bezmatečnos nebo potřebujeme posílit slabší a méně výkonná včelstva.

Možnosti tvorby nových včelstev

Na počátku července můžeme ještě zaklá dat oddělky. Chceme-Ii z nich mít pěkni včelstva, budeme v této době potřeboval nejméně tři dobře obsednuté plodové plásty na vyšší rámkové míře, nebo celý, dobři proplodovaný nízký nástavek. Oddělky ji možné ještě založit na zralý matečník, pro urychlení vývoje bude lepší variantou při dat oplozenou matku.

V této době je možné využít u silných včelstev přebytek letních včel k vytvořen smetence nebo přelétáku. V obou případech je nutné mít předem odchovanou oplozenou matku a založit je včas nejpozději na počátku měsíce, aby v nich mohly mladé matky založit silnou generaci dlouhověkých včel.

Do nového včelařského roku vám přejeme mnoho medu a silná včelstva.
 

Z časopisu včelařství Jiří Slávek