Zpět na: Dezinfekce a nemoci včel

Dezinfekce BEE-SAFE 500 ml


Dostupnost:
Kód zboží: 17104
Nový dezinfekční prostředek. Přípravek je registrován ÚSKVBL. Účinkuje na bázi jodu v nové moderní formulaci. BEE-SAFE je doporučován jako dezinfekce při nebezpečných nákazách, jako je mor a hniloba včelího plodu.

Dezinfekce BEE-SAFE 500 ml

Nový dezinfekční prostředek. Přípravek je registrován ÚSKVBL. Účinkuje na bázi jodu v nové moderní formulaci. BEE-SAFE je doporučován jako dezinfekce při nebezpečných nákazách, jako je mor a hniloba včelího plodu.

Výhody
Prevence onemocnění včelstev
Barevná indikace účinnosti roztoku
Plně biologicky odbouratelný


Složení:
• Jód <5%
• kyselina fosforečná <10%
• kyselina sírová <10%
• beznábojové smáčedlo <25%

Návod k použití BEE-SAFE
Postupujte podle platného preventivního sanitačního řádu. Provádějte namáčením v lázni, ručně, pěnou nebo postřikem i vysokotlakými vodními přístroji z důvodu zabránění zavlečení a rozšíření nových onemocnění.

Aplikace namáčením: Připravte roztok vhodného objemu v poměru 20 ml/l vody. Rámky, oplodňáčky, česnové uzávěry a další drobné pomůcky a nástroje dezinfikujte ponorem v připravené lázni na 30 minut. Aplikace postřikem/pěnou: Do čisté nádoby připravte čerstvý roztok v poměru 40 ml/l s pitnou vodou a zamíchejte (např. 30 ml koncentrátu do 750 ml láhve s pěnovým aplikátorem). Úly a jejich vybavení, nářadí, sklady a transportní techniku ošetřete v dávce 300 ml roztoku na 1 m2. Vždy aplikujte na suchý povrch. Pomůcky přicházející po dezinfekci do přímého styku s potravou včel, či potravinou lidí řádně opláchněte pitnou vodou! Na ostatních pomůckách a zařízení nechte dezinfekci zaschnout. U včelstev s klinickými příznaky karanténních chorob postupujte podle vyhlášených mimořádných veterinárních opatření.

Technická data: Skupenství: kapalný přípravek
Barva: čirá tmavohnědá
Zápach (vůně): mdlý detergent/jód
Hodnota pH: 0
Teplota varu (°C): 102
Teplota tání (°C): -2
Relativní hustota: 1,170 při 20°C
Teplota vzplanutí: vře bez vzplanutí
Rozpustnost: rozpustný ve vodě


Biologická bezpečnost:
Přípravek neobsahuje látky, u kterých by se předpokládala bioakumulace. Přípravek je snadno odbouratelný v biologických čistírnách odpadních vod. Žádná ze složek přípravku není považována za potenciální senzibilizátor a není uvedena na seznamu možných karcinogenních, mutagenních a látek ovlivňující reprodukci. Žádná ze složek není považována za potenciálně vysoce bioakumulativní (vPvB) ani perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT). Nebezpečný pro životní prostředí - vysoce toxický pro vodní organismy.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Sklenice Facette 720 ml - 8,6 Kč/ks - 1404 kusůSklenice Facette 720 ml - 8,6 Kč/ks - 1404 kusů
8,00 Kč

Dostupnost: skladem
Nádoba na med plast 21 kg bíláNádoba na med plast 21 kg bílá
101,90 Kč

Dostupnost: skladem
Nádoba na med plast 14 kg žlutáNádoba na med plast 14 kg žlutá
52,90 Kč

Dostupnost: skladem
Nádoba na med plast 7 kg žlutáNádoba na med plast 7 kg žlutá
29,90 Kč

Dostupnost: skladem